Trắc nghiệm tin học đại cương đề 14

Trắc nghiệm tin học đại cương đề 14
23 : 45
Câu số 1

1 byte bằng:

A. 2 bit

B. 8 bit

C. 10 bit

D. 16 bit

Câu số 2

1 KB bằng

A. 1000 bit

B. 1024 bit

C. 1000 byte

D. 1024 byte

Câu số 3

Ý nào dưới đây là đúng: Hệ điều hành máy tính cá nhân:

A. là phần mềm phải có để máy tính cá nhân có thể hoạt động

B. là phần mềm cài sẵn trong mọi máy tính cá nhân

C. là phần mềm không được thay đổi trong máy tính cá nhân

D. là phần mềm do công ty Microsoft độc quyền xây dựng và phát triển.

Câu số 4

Ở tình huống nào dưới đây, máy tính thực thi công việc tốt hơn con người?

A. Khi dịch một cuốn sách

B. Khi chẩn đoán bệnh

C. Khi phân tích tâm lý một con người

D. Khi thực hiện một phép toán phức tạp

Câu số 5

Đọc các thông số cấu hình của một máy tính thông thường: 2GHz - 20GB - 256MB, bạn cho biết con số 256MB chỉ điều gì

A. Chỉ tốc độ của bộ vi xử lý

B. Chỉ dung lượng của đĩa cứng

C. Chỉ dung lượng của bộ nhớ chỉ đọc ROM

D. Chỉ dung lượng của bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên RAM

Câu số 6

Mục đích chủ yếu của chính sách an ninh thông tin của một tổ chức là gì

A. Quản lý việc đầu tư của công ty

B. Theo dõi và kiểm soát thông tin, dữ liệu nhạy cảm

C. Mô tả họat động kinh doanh

D. Thu nhập thông tin thị trường

Câu số 7

Ổ cứng là

A. Thiết bị lưu trữ trong vì nó ở bên trong vỏ máy

B. Thiết bị lưu trữ trong vì nó ở bên trong vỏ máy

C. Là thiết bị nhập/xuất dữ liệu

D. Thiết bị chỉ đọc dữ liệu

Câu số 8

Đâu là một ví dụ của chính sách mật khẩu tốt

A. Chọn một mật khẩu có ít hơn 6 mẫu tự

B. Mật khẩu phải giống lý lịch người sử dụng (ví dụ ngày tháng năm sinh, quê quán)

C. Không bao giờ cho người khác biết mật khẩu của bạn

D. Chỉ thay đổi mật khẩu sau một thời gian dài

Câu số 9

Đâu là một ví dụ về phần mềm máy tính

A. Hệ điều hành

B. Đĩa mềm

C. Đĩa CD

D. Cả ba ý trên

Câu số 10

Theo bạn đây là thiết bị gì


A. Bo mạch chủ

B. RAM

C. Ổ cứng máy tính

D. Bộ vi xử lý 

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.310
Thành viên mới nhất cu-dem
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn