Trắc nghiệm tin học (Ms Excel) - đề 25

Trắc nghiệm tin học (Ms Excel) - đề 25
23 : 45
Câu số 1

Để có thể kết hợp chọn nhiều vùng cùng lúc trên MS Excel ta nhấn tổ hợp phím nào trong khi chọn

A. Alt

B. Shift

C. Ctrl

D. Esc

Câu số 2

Trong MS Excel 2010, khi cần hiệu chỉnh dữ liệu trong ô đang chọn ta có thể nhấn phím gì?

A. ESC

B. Enter

C. F2

D. Delete

Câu số 3

Với bảng số liệu dưới đay trong MS Excel 2010 công thức để tính lương tại ô C2 như thế nào với yêu cầu

Lương= HSL* Lương cơ bản và làm tròn chẵn đơn vị nghìn đồng

A. =ROUND(B2 *B$4;-4)

B. =ROUND(B2 *B$4;3)

C. =ROUND(B2 *B4;-3)

D. =ROUND(B2 *B$4;-3)

Câu số 4

Trong MS Excel 2010, thao tác nhấp chọn ô A2 , giữ phím Shift và nhấp tiếp vào ô D7 có ý nghĩa gì?

A. Bôi đen vùng A2 : D7

B. Bôi đen 2 ô A2 và D7

C. Sao chép dữ liệu từ ô A2 sang ô D7

D. Di chuyển dữ liệu từ ô A2 sang ô D7

Câu số 5

Trong MS Excel 2010; sau khi nhập dữ liệu cho một ô, để chuyển con trỏ sang ô bên phải thì nhấn phím?

A. Delete

B. Enter

C. Tab

D. Esc

Câu số 6

Trong MS Excel 2010, để di chuyển con trỏ đên ô cuối cùng của dòng dữ liệu ta sử dụng cách nào sau đây?

A. Nhấn End và phím mũi tên sang phải (->)

B. Nhấn End và phím mũi tên sang trái (<-)

C. Nhấn Ctrl -End

D. Nhấn Ctrl- Home

Câu số 7

Trong MS Excel 2010, công thức nào sau đây sẽ cho lỗi #VALUE?

A. =COUNTA("A";13;4)

B. =MAX("A";13;4)

C. =COUNTIF(D7:D18;"A")

D. =COUNTA("A";13;4)

Câu số 8

Giả sử giá trị ĐƠN GIÁ nằm tại ô A3 của Sheet1, giá trị của cột SỐ LƯỢNG nằm tại ô F3 của Sheet2. Để tính giá trị THÀNH TIỀN theo công thức = SỐ LƯỢNG * ĐƠN GIÁ vào ô H3 của Sheet2 thì ta lập công thức như thế nào?

A. Sheet1!A3 *F3

B. Sheet1!A3 * Sheet1!F3

C. A3*F3

D. A3* Sheet2!F3

Câu số 9

Trong MS Excel 2010, ô F8 có chứa nội dung"06KT5A0012". Để lấy ra từ nội dung trong ô F8 chữ "KT5A" ta sử dụng công thức

A. RIGHT(F8;4)

B. MID(F8;4;2)

C. MID(F8;3;4)

D. LEFT(F8;6)

Câu số 10

Trong MS Excel 2010, để xóa dữ liệu trong các ô đang chọn thì ta dùng cách nào?

A. Tại thẻ Home, nhấn nút Delete trong nhóm Cells

B. Nhấn phải chuột và chọn lệnh Clear contents

C. Nhấn chuột phải lên vùng đang chọn, chọn lệnh Delete

D. Nhấn phím BackSpace

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.471
Thành viên mới nhất le-nhan-phuc-hau
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn