Trắc nghiệm tin học (Ms Word) - đề 30

Trắc nghiệm tin học (Ms Word) - đề 30
23 : 45
Câu số 1

Tên gọi nào sau đây là tên của kiểu gõ tiếng Việt

A. TCVN 3

B. VNI

C. VietWare _X

D. Unicode

Câu số 2

Trong MS Word 2010, ký hiệu điểm tab  có ý nghĩa gì?

A. Canh văn bản ở lề trái của văn bản

B. Canh văn banr ở mép bên phải tại vị trí TAB

C. Canh văn bản ở mép bên trái tại vị trí TAB

D. Canh văn bản ở lề 2 bên của khổ giấy

Câu số 3

Trong MS Word 2010, để chèn thêm một dòng bên dưới dòng đang chọn thì ta vào thẻ Layout rồi chọn nút lệnh gì?

A. Insert Above

B. Insert Below

C. Rows Below

D. Insert Right

Câu số 4

Trong MS Word 2010, cách nhanh nhất để chọn (bôi đen) từ con trỏ về cuối câu là nhấn tổ hợp phím nào?

A. Alt +F8

B. Ctrl + End

C. Shift + End

D. Alt +A

Câu số 5

Cách nào sau đây được dùng để thay đổi Zoom cho văn bản hiện hành trong chương trình MS Word 2010?

A. Tại thẻ View, chọn nút Full Screen Reading

B. Tại thẻ View, chọn nút Zoom trong nhóm Zoom

C. Lăn nút cuộn của chuột

D. Nhấn và giữ phím ALT trong khi lăn nút cuộn của chuột

Câu số 6

Trong MS Word 2010, khi đang soạn thảo văn bản để xác định tổng số trang của văn bản hiện hành ta quan sát ở ...?

A. Thanh công cụ Ribbon

B. Thanh trạng thái

C. Trong trang Backstage của thực đơn File

D. Thanh thước

Câu số 7

Trong MS Word 2010, để di chuyển con trỏ về cuối tài liệu nhấn

A. Page Down

B. Ctrl + Page Down

C. End

D. Ctrl +End

Câu số 8

Một văn bản được soạn thảo trong chương trình Microsoft Word gọi là gì?

A. WorkBook

B. Wordsheet

C. Document

D. Text Document

Câu số 9

Tromg MS Word 2010, để chọn toàn bộ nội dung thì nhấn tổ hợp phím nào?

A. Shift- Ctrl- A

B. Ctrl -A

C. Ctrl - Alt -A

D. Shift - A

Câu số 10

Trong MS Word 2010, để chèn thêm một cột bên trái cột đang chọn thì ta vào thẻ Layout rồi chọn nút lệnh gì?

A. Left Columns

B. Insert Below

C. Insert Above

D. Insert Left

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 279.727
Thành viên mới nhất niheo13
Thành viên VIP mới nhất bau-conVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn