Trắc nghiệm tin học (Ms Word) - đề 29

Trắc nghiệm tin học (Ms Word) - đề 29
23 : 45
Câu số 1

Trong MS Word 2010, sau khi bôi đen toàn bộ bảng, nếu nhấn phím Delete thì điều gì xảy ra?

A. Không có tác dụng gì

B. Xóa toàn bộ nội dung và bảng biểu

C. Xóa bảng, không xóa nội dung

D. Xóa toàn bộ nội dung trong bảng, không xóa bảng

Câu số 2

Mỗi tập tin MS Word 2010 được lưu lại sẽ có đuôi (phần mở rộng) mặc định là:

A. PDF

B. DOCX

C. XLS

D. DOC

Câu số 3

Trong MS Word 2010 , khi cần gõ các chỉ số dưới (như X2, an, H2O) thì sử dụng phím tắt nào trong khi gõ?

A. Ctrl - =

B. Ctrl - Shift =

C. Ctrl - Alt - Shift -=

D. Shift -=

Câu số 4

Trong MS Word 2010, khi một văn bản đang soạn thảo chưa được lưu lại nhưng ta vào menu File, chọn lệnh Close thì thông báo nào dưới đây sẽ xuất hiện?

A. "Do you want to save the changes to..."

B. "Are you sure to exit?"

C. "Do you want to save the document before close"

D. "The file.... already exist"

Câu số 5

Trong MS Word 2010 , công dụng của tổ hợp phím Ctrl - C là gi?

A. Sao chép các nội dung đang lựa chọn vào trong bộ đệm

B. Phục hồi lại các thao tác đã làm trước đó

C. Dán tất cả các nội dung đã được sao chép trước đó vào vị trí cần trỏ

D. Thực hiện canh lề giữa đoạn văn bản đó

Câu số 6

Trong MS Word 2010,, tổ hợp phím nào dùng để tăng, giảm cỡ chữ cho nội dung văn bản?

A. Ctrl -1 hay Ctrl -2

B. Ctrl -[ hay Ctrl -]

C. Ctrl -< hay Ctrl ->

D. Shift -[ hay Shift -]

Câu số 7

Trong MS Word 2010 tổ hợp phím Ctrl -S được thay cho lệnh nào dưới đây?

A. Vào File, chọn lệnh Save and Send

B. Vào File, chọn Lệnh Save

C. Vào File, chọn lệnh Open

D. Vào File, chọn Lệnh Save As

Câu số 8

Trong MS Word 2010, thao tác giữ phím Ctrl và nhấp chuột vào một vị trí nào đó trong đoạn văn bản sẽ có tác dụng gì?

A. Chọn đoạn văn bản

B. Chọn toàn bộ văn bản

C. Chọn một câu tại vị trí con trỏ

D. Chọn một từ

Câu số 9

Trong MS Word 2010, để chọn khối từ con trỏ về đầu tài liệu nhấn

A. Ctrl + Home

B. Ctrl + End

C. Ctrl+ Page Up

D. Ctrl + Shift + Home

Câu số 10

Trong MS Word 2010, tổ hợp phím nào được sử dụng để thay thế cho thao tác Click vào nút B trên thẻ Home?

A. Ctrl -B

B. Alt -C

C. Shift -B

D. Ctrl - Shift -B

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 275.626
Thành viên mới nhất Anh21
Thành viên VIP mới nhất koewokikaseteVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn