Trắc nghiệm tin học đại cương - đề 13

Trắc nghiệm tin học đại cương - đề 13
23 : 45
Câu số 1

Tại sao dung lượng bộ nhớ ngoài có thể lớn hơn bộ nhớ trong rất nhiều lần?

A. Vì bộ nhớ ngoài chịu sự điều khiển trực tiếp từ hệ thống vào ra

B. Vì bộ nhớ ngoài không bị giới hạn bởi không gian địa chỉ của CPU

C. Vì công nghệ chế tạo bộ nhớ ngoài rẻ hơn bộ nhớ trong

D. Vì bộ nhớ ngoài chứa được hệ thống file

Câu số 2

Chức năng chính của tập các thanh ghi (Registers) là:

A. Điều khiển nhận lệnh

B. Giải mã lệnh và thực thi lệnh

C. Vận chuyển thông tin giữa các thành phần bên trong máy tính

D. Chứa các thông tin phục vụ cho hoạt động của CPU

Câu số 3

Sử dụng số nhị phân n bit để biểu diễn số nguyên có dấu. Hỏi giá trị số nguyên nhỏ nhất có thể biểu diễn được là bao nhiêu?

 

A. -2n-1

B. -2n

C. -2n-1-1

D. -2n-1

Câu số 4

Sử dụng số nhị phân n bit để biểu diễn số nguyên không dấu. Hỏi giá trị số nguyên lớn nhất có thể biểu diễn được là bao nhiêu?

A. 2n-1

B. 2n

C. 2n-1-1

D. 2n-1

Câu số 5

Cho A, B, C là các số nguyên có dấu 8 bit với A=58,B=-112; C=54. Tính giá trị biểu thức A+B -C?

A. 0

B. -116

C. -108

D. 108

Câu số 6

Cho A, B, C là các số nguyên có dấu 8 bit với A=10; B=-100;C=50. Tính giá trị biểu thức A OR B AND C

A. -40

B. 18

C. 58

D. 26

Câu số 7

Cho biết dung lượng bộ nhớ trong tối đa của một CPU tổ chức bộ nhớ theo BYTE và có 16 bit địa chỉ?

A. 16 KB

B. 16 MB

C. 64 MB

D. 64 KB

Câu số 8

Cho biết chức năng không phải của bus địa chỉ?

A. Xác định địa chỉ ô nhớ cần truy cập thuộc bộ nhớ trong

B. Xác định địa chỉ file cần truy cập trên ổ đĩa cứng

C. Xác định địa chỉ lệnh cần nạp vào CPU

D. Xác định địa chỉ cổng vào ra cần trao đổi dữ liệu

Câu số 9

Một số nhị phân 32 bit nếu biểu diễn trong hệ cơ số 8 sẽ có tối đa bao nhiêu chữ số?

A. 8

B. 10

C. 11

D. 16

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 275.627
Thành viên mới nhất huyenhuyen299117
Thành viên VIP mới nhất koewokikaseteVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn