Trắc nghiệm IQ - đề số 34

Trắc nghiệm IQ - đề số 34
23 : 45
Câu số 1

Số còn thiếu trong dấu hỏi chấm là:

ScreenHunter_33 Jul. 21 16.44.jpg

A. 8

B. 4

C. 9

D. 0

Câu số 2

Tuấn cao hơn Nam, Bình thấp hơn Tuấn. Câu nào đúng nhất:

A. Bình thấp hơn Nam.

B. Bình cao hơn Nam.

C. Bình cao bằng Nam.

D. Không nói được là Bình hay Nam cao hơn.

Câu số 3

Hình tiếp theo là hình nào?

ScreenHunter_01 Jul. 21 20.32.jpg

 

A. B

B. D

C. A

D. B

Câu số 4

Phần nào còn thiếu cho các hình sau:

A. A

B. B

C. C

D. D

Câu số 5

Tám người sơn được 3 cái nhà trong 6 giờ. Hỏi với 12 người sẽ sơn được bao nhiêu cái nhà trong 12 giờ?

A. 3 cái

B. 5 cái

C. 7 cái

D. 9 cái

Câu số 6

Điền số vào dấu chấm hỏi: 4312, 5420, 6530, 7642, ?

A. 9647

B.  8756

C. 2867

D. 3232

Câu số 7

Khi hình trên gập lại để tạo thành hình lập phương thì có thể tạo thành một hình duy nhất trong các hình nào dưới đây:

 

 

A. E

B. D

C. C

D. B

Câu số 8

Nước nào sau đây không là thành viên chính thức của ASEAN?

A. Lào

B. Brunei

C. Đông Timor

D. Campuchia

Câu số 9

Bạn có 84 quả táo đựng trong 12 giỏ, nếu muốn ăn 1/3 số táo trong mỗi giỏ thì bạn cần ít nhất bao nhiêu lần cắn, biết rằng mỗi lần bạn cắn được 1/3 của 1/2 quả táo. 

A. 168  

B. 121

C. 144

D. 225

Câu số 10

Khái niệm nào đưới đây không cùng nhóm? 

A. Gôn

B. Quần vợt

C. Bóng ném

D.  Cầu lông

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 285.241
Thành viên mới nhất dokimoanh
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn