Trắc nghiệm IQ - đề số 31

Trắc nghiệm IQ - đề số 31
23 : 45
Câu số 1

Hình nào sau đây là phù hợp nhất để điền vào dấu hỏi chấm

A. A

B. B

C. C

D. D

Câu số 2

Hình nào là hình kế tiếp trong dãy 

A. A

B. B

C. C

D. D

Câu số 3

Con vật nào sống lâu nhất trong số các con sau:

Voi, Hổ, Rùa, Cá voi, Thỏ

A. Voi

B. Hổ

C. Rùa

D. Cá voi

Câu số 4

Tìm số còn thiếu trong dãy số sau: 4,7,8,?,16,19

A. 11

B. 15

C. 13

D. 18

Câu số 5

Hai người cùng bắt đầu đi từ một điểm đi ngược hướng nhau 8 mét sau đó rẽ trái 3 mét. Hỏi hai người cách nhau bao nhiêu mét?

A. 8 mét

B. 10 mét

C. 12 mét

D. 14 mét

Câu số 6

Có 7 con chó, 3 con mèo, 4 con gà. Vậy có tất cả bao nhiêu chân?

A. 48 chân

B. 50 chân

C. 54 chân

D. 58 chân

Câu số 7

Tìm số còn thiếu trong dãy số sau:

1 8 27 ? 125 216

A. 46

B. 64

C. 54

D. 45

Câu số 8

Hãy tìm con số còn thiếu trong dãy số sau đây?

10 15 25 45 ? ? 325 (nhập hai kết quả liền nhau)

A. 85 và 165

B. 45 và 185

C. 35 và 255

D. 55 và 155

Câu số 9

Hãy tìm các ký tự còn thiếu trong dãy ký tự sau đây?

B G D L F Q ?

A. M

B. H

C. O

D. P

Câu số 10

Tìm số còn thiếu trong hình tròn sau đây?

A. 22

B. 23

C. 24

D. 25

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 275.627
Thành viên mới nhất huyenhuyen299117
Thành viên VIP mới nhất koewokikaseteVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn