Trắc nghiệm IQ - đề số 30

Trắc nghiệm IQ - đề số 30
23 : 45
Câu số 1

Cho chuỗi số sau:

 1, 101, 15, 4, 29, –93, 43, –190, ?

 Tiếp theo chuỗi số trên là số nào?

A. -50

B. -55

C. -57

D. -59

Câu số 2

15, 5, 8, 24, 21, 7, 10, 30, ?, ?, ?, 36, 33

 Hãy điền số thích hợp vào chỗ dấu chấm hỏi?

A. 27,9,12

B. 29,7,12

C. 17,9,29

D. 7,9,12

Câu số 3

Cho hình bên trái   Hình nào bên dưới có điểm chung nhất với hình ở bên trái?

A. A

B. C

C. D

D. E

Câu số 4

Hãy điền con số còn thiếu vào ô trống ở hình dưới?

A. 7

B. 8

C. 6

D. 5

Câu số 5

Số nào sẽ thay cho dấu chấm hỏi?

A. 15

B. 16

C. 17

D. 18

Câu số 6

Hình lục giác nào trong số các hình A, B, C, D và E có thể thêm vào một dấu chấm sao cho đáp ứng được cùng điều kiện như trong hình lục giác bên trên 5 hình này ?

A. A

B. B

C. D

D. E

Câu số 7

Tìm số thích hợp thay cho dấu chấm hỏi trong nhóm các con số sau.

A. 49

B. 50

C. 52

D. 58

Câu số 8

Cho hình

A. A

B. B

C. C

D. D

Câu số 9

Số nào sẽ là số thay cho dấu chấm hỏi?

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

Câu số 10

A. A

B. C

C. D

D. E

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 275.626
Thành viên mới nhất Anh21
Thành viên VIP mới nhất koewokikaseteVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn