Trắc nghiệm IQ - đề số 29

Trắc nghiệm IQ - đề số 29
23 : 45
Câu số 1

Cho chuỗi số:

 0, 4, 2, 6, 3, 7, 3.5, ?

 Số nào sẽ là số tiếp theo?

A. 7.5

B. 8

C. 8.5

D. 9

Câu số 2

Tìm ra hai từ (một từ trong mỗi nhóm ngoặc đơn bên dưới có quan hệ tương tự với các từ in hoa và liên quan tới các từ trong nhóm.

 KINH ĐỘ (độ, trí tuyến, kinh tuyến)

VĨ ĐỘ (đường song song, đường thẳng, đường phân)

A. Kinh tuyến, đường song song

B. Kinh tuyến, đường thẳng

C. Trí tuyến, đường thẳng

D. Trí tuyến, đường phân

Câu số 3

Cho hình dưới . Điền vào chỗ dấu hỏi hình thích hợp?

A. A

B. B

C. C

D. D

Câu số 4

Từ nào trong ngoặc đơn có nghĩa gần nhất với từ in hoa?

THEO DÕI (Ra lệnh, Quan sát, Can thiệp, Xâm nhập, Kết luận)

A. Ra lệnh

B. Quan sát

C. Can thiệp

D. Xâm nhập

Câu số 5

Hãy chọn ra hai từ trái nghĩa nhau nhất?

Sự tự do, Sự phù phiếm, Sự trong trắng, Sự điềm đạm, Sự phi lý, Sự đối cực 

A. Sự phù phiếm, Sự điềm đạm

B. Sự tự do, sự trong trắng

C. Sự điềm đạm, Sự phi lý

D. Sự đối cực , Sự phi lý

Câu số 6

A. A

B. C

C. D

D. E

Câu số 7

  Từ nào khác với các từ còn lại?

 Xương đùi, Hàm dưới, Xương mác, Xương chày, Xương bánh chè

A. Xương đùi

B. Hàm dưới

C. Xương mác

D. Xương bánh chè

Câu số 8

Chiều nay đồng hồ đeo tay của tôi chạy đúng giờ, sau đó nó bắt đầu chạy chậm 17phút mỗi giờ cho đến khi cách đây 6 tiếng nó ngừng chạy hoàn toàn. Lúc này nó chỉ thời gian là 2.52 pm. Vậy bây giờ là mấy giờ?

A. 9 giờ đêm

B. 10 giờ đêm

C. 11 giờ đêm

D. 12 giờ đêm

Câu số 9

Cho hình bên trái     .Hãy điền hình còn thiếu vào hình bên?

A. A

B. B

C. D

D. E

Câu số 10

A. A

B. D

C. G

D. H

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 275.626
Thành viên mới nhất Anh21
Thành viên VIP mới nhất koewokikaseteVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn