Trắc nghiệm IQ - đề số 28

Trắc nghiệm IQ - đề số 28
23 : 45
Câu số 1

Cho dãy số:

 10, 30, 32, 96, 98, 294, 296, ?, ?

 Hãy điền vào chỗ hai dấu hỏi hai số tiếp theo?

A. 888, 890

B. 890 ,980

C. 880,990

D. 888,999

Câu số 2

Một người đàn ông có 53 chiếc tất trong ngăn kéo của mình: 21 cái màu xanh giống nhau, 15 cái màu đen giống nhau và 17 cái màu đỏ giống nhau. Thật không may bóng đèn trong phòng anh ta bị cháy, phòng thì tối như mực. Anh ta phải lấy ra bao nhiêu chiếc tất để chắc chắn 100% anh ta lấy được một đôi tất màu đen?

A. 32

B. 40

C. 50

D. 38

Câu số 3

Trước 12 giờ trưa là bao nhiêu phút nếu trước đó 9 phút số phút này gấp hai lần sốphút sau 10 giờ sáng?

A. 35 phút

B. 36 phút

C. 37 phút

D. 38 phút

Câu số 4

Tìm 5 số liên tiếp của chuỗi dưới đây có tổng bằng 22.

 7 3 9 6 4 1 3 7 9 3 5 4 1 7 6 5

A. 9 3 5 4 1

B.  7 3 9 6 4 

C. 6 4 1 3 7 

D. 4 1 7 6 5

Câu số 5

Hình lục giác nào trong số các hình A, B, C, D và E có thể thêm vào một dấu chấm sao cho cả hai dấu chấm đáp ứng được cùng điều kiện như hai dấu chấm trong hình lục giác bên trái ?

A. A

B. D

C. C

D. E

Câu số 6

Số nào sẽ thay vào dấu chấm hỏi trong hình bên dưới?

 

 

A. 1

B. 2

C. 9

D. 3

Câu số 7

 

A. A

B. B

C. C

D. D

Câu số 8

A. A

B. B

C. D

D. E

Câu số 9

Cho hình dưới. Điền vào chỗ dấu hỏi hình thích hợp?

A. A

B. B

C. C

D. D

Câu số 10

Hãy điền số còn thiếu vào chỗ dấu chấm hỏi?

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.310
Thành viên mới nhất cu-dem
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn