Trắc nghiệm IQ - đề số 27

Trắc nghiệm IQ - đề số 27
23 : 45
Câu số 1

Mảnh ghép nào dưới đây trong số các mảnh A, B, C, D và E khi ghép với mảnh ở bên trái sẽ tạo ra một hình vuông

hoàn chỉnh

A. A

B. B

C. C

D. E

Câu số 2

Số nào sẽ là số tiếp theo của chuỗi số sau?

 0, 1, 2, 4, 6, 9, 12, 16, ?

A. 20

B. 24

C. 26

D. 28

Câu số 3

Số nào khác tính chất với các số còn lại?

 9678  4572  5261  5133  3527  6895  7768

A. 4572 

B. 3527 

C. 9678

D. 7768

Câu số 4

Còn thiếu các chữ số nào?

A. A

B. B

C. C

D. D

Câu số 5

Hình nào khác với các hình còn lại?

A. A

B. B

C. C

D. D

Câu số 6

Hình nào khác với các hình còn lại?

  

A. A

B. B

C. D

D. E

Câu số 7

Hình nào khác với các hình còn lại?

Hình bảy cạnh, Hình tam giác, Hình lục giác, Hình lập phương, Hình ngũ giác

A. Hình bảy cạnh

B. Hình lập phương

C. Hình lục giác

D. Hình ngũ giác

Câu số 8

Cho hình bên trái     Hình bên trái còn thiếu hình nào trong số các hình sau?

A. A

B. B

C. D

D. E

Câu số 9

Số còn thiếu ở chỗ dấu chấm hỏi là số nào?

A. 5

B. 6

C. 8

D. 4

Câu số 10

Tìm số thích hợp tiếp theo cho chuỗi số sau:

67/8, 29/16, 55/8, 33/16, 43/8,?

A. 51/16

B. 61/15

C. 51/17

D. 71/15

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.310
Thành viên mới nhất cu-dem
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn