Trắc nghiệm IQ - đề số 25

Trắc nghiệm IQ - đề số 25
23 : 45
Câu số 1

Trong ngăn kéo có 5 chiếc vớ trắng và 6 chiếc vớ đen lẫn lộn. Bạn lấy vớ ra mà không nhìn vào ngăn kéo. Hỏi vậy: bạn phải lấy ra nhiều nhất là bao nhiêu chiếc vớ để chắc chắn có một đôi vớ trắng?

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

Câu số 2

Con gà trống đẻ một cái trứng trên mái chuồng heo. Mai nghiêng theo hướng Đông Băc- Tây Nam. Hỏi vậy cái trứng lăn theo hướng nào?

A. Đông Bắc

B. Tây Nam

C. Đông

D. Kết quả khác

Câu số 3

Trong Thái dương hệ, hành tinh nào được khám phá trước nhất?

A. Sao Hỏa

B. Sao Mộc

C. Sao Thủy

D. Địa cầu

Câu số 4

Nếu 1 =5, 2=25, 3=125,4=625 thì 5 bằng bao nhiêu?

A. 5=1

B. 5=2

C. 5=3

D. 5=4

Câu số 5

Bốn con thỏ đào 4 cái hang trong 4 ngày, Hỏi vậy, 8 con thỏ đào 8 cái hang trong bao lâu?

A. 4 ngày

B. 2 ngày

C. 6 ngày

D. 8 ngày

Câu số 6

Cháu gái hỏi Bà: “Bà ơi, năm nay, Bà bao nhiêu tuổi?”. Bà trả lời: “1/6 tuổi của bà trừ đi 6 thì sẽ được 6.” Hỏi Bà bao nhiêu tuổi?

A. 70

B. 68

C. 69

D. 72

Câu số 7

Trên cành cây có 1 con chim. Lúc sau, 3 con chim bay lại, lúc sau nửa tỉ tỉ con chim bay lại.Hỏi lúc này, trên cành cây có bao nhiêu con chim?

A. 8

B. 4

C. 6

D. 3

Câu số 8

Bỏ ngoài nướng trong, ăn ngoài bỏ trong là gì?

A. Hành tây

B. Củ khoai lang

C. Quả mít

D. Bắp ngô

Câu số 9

Nếu từ WOLF tương ứng với số 8526, thì từ FLOW tương ứng với số nào sau đây?

A. 2856

B. 6258

C. 5862

D. 5682

Câu số 10

Hai người đánh máy có thể đánh được 2 trang trong vòng 5 phút. Hỏi để đánh được 20 trang trong vòng 10 phút thì phải bao nhiêu người?

A. 8 người

B. 1o người

C. 12 người

D. 14 người

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.310
Thành viên mới nhất cu-dem
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn