Trắc nghiệm IQ - đề số 24

Trắc nghiệm IQ - đề số 24
23 : 45
Câu số 1

Tăng giá của một mặt hàng lên 15% và sau đó tăng tiếp lên 15% nữa thì tăng tương ứng so với giá trị ban đầu là bao nhiêu?

A. 32,25%

B. 31%

C. 30,25%

D. 30%

Câu số 2

Tìm 5 số liên tiếp của chuỗi dưới đây có tổng bằng 22 :

7 3 9 6 4 1 3 7 9 3 5 4 1 7 6 5

A. 7 3 9 6 4

B. 3 7 9 3 5

C. 9 3 5 4 1

D. 4 1 7 6 5

Câu số 3

Giả sử có 4 quả táo. Bạn lấy đi 3 quả. Hỏi Bạn còn mấy quả táo

A. 1 quả

B. 2 quả

C. 3 quả

D. 4 quả

Câu số 4

Cái gì có thành phố nhưng không có nhà cửa, có sông nhưng không có nước và có rừng nhưng không có cây?

A. Bản đồ

B. Bản sao

C. Bản làng

D. Thị xã

Câu số 5

Ông nội của Nam có 4 người cháu. Ông đặt tên cho các cháu là Nhất, Nhị, Tam. Hỏi cháu thứ tư tên là gì?

A. Tứ

B. Bốn

C. Nam

D.

Câu số 6

Bốn người đào hai cái hố hết 2 giờ. Hỏi một người đào trong 2 giờ được mấy hố?

A. Một

B. Hai

C. Ba

D. Bốn

Câu số 7

Một xe đạp điện chạy với vận tốc 18 km/h. Gió thổi ngược chiều xe với vận tốc 2 km/h. Hỏi khói xe bay với vận tốc bao nhiêu?

A. 20km/h

B. 16km/h

C. Xe điện không có khói

D. 10km/h

Câu số 8

Cái gì lộn ngược thì tăng lên gấp rưỡi

A. 6

B. 9

C. 8

D. 7

Câu số 9

Trong túi, bạn có một hộp quẹt chỉ còn một que diêm. Trời lạnh cóng. Bạn bước vào một phòng, trong đó có một cái đèn dầu hôi, một lò sưởi gas và một lò đun bằng củi. Chỉ cần một que diêm là bạn có thể sử dụng một trong các phương tiện trên. Hỏi vậy: bạn thấp sáng cái nào trước?

A. Bạn quẹt diêm trước

B. Bạn quẹt diêm lò sưởi gas

C. Bạn quẹt diêm cái đèn dầu hôi

D. Bạn quẹt diêm lò đun bằng củi

Câu số 10

Một chai nước ngọt giá 1 đồng. Giá cái chai bằng 1/4 giá nước ngọt. Hỏi vậy: giá cái chai là bao nhiêu?

A. Giá cái chai là 40 cents

B. Giá cái chai là 30 cents

C. Giá cái chai là 10 cents

D. Giá cái chai là 20 cents

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 275.626
Thành viên mới nhất Anh21
Thành viên VIP mới nhất koewokikaseteVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn