Trắc nghiệm IQ - đề số 23

Trắc nghiệm IQ - đề số 23
23 : 45
Câu số 1

Từ nào dưới đây có tính chất ít giống nhất với các từ còn lại

A. Suy nghĩ

B. Goi

C. Nói 

D. Viết

Câu số 2

Hai người đánh máy có thể đánh được 2 trang trong vòng 5 phút. Hỏi để đánh được 20 trang trong vòng 10 phút thì phải bao nhiêu người?

A. 8 người

B. 10 người

C. 12 người

D. 14 người

Câu số 3

Nếu John đánh máy với vận tốc x từ một phút thì John phải mất bao nhiêu thời gian để đánh được y từ?

A. x/y

B. y/x

C. xy

D. 60x/y

Câu số 4

Năm 1979, khoảng 1/3 trong số 37,3 triệu hành khách du lịch bằng máy bay đến Mỹ hoặc từ Mỹ đi từ sân bay Kenedy. Nếu số lượng hành khách đi hoặc đến sân bay Miami bằng 1/2 số lượng hành khách đi hoặc đến sân bay Kenedy và gấp 4 lần lượng hành khách ở sân bay Logan thì có bao nhiêu triệu hành khách đi hoặc đến sân bay Logan trong năm đó?

A. 9.3

B. 6.2

C. 3.1

D. 1.6

Câu số 5

Cặp số nào dưới đây khác với các cặp số còn lại?

A. 44, 93

B. 87, 21

C. 124, 452

D. 15, 3

E. 78, 384

A. A

B. B

C. C

D. E

Câu số 6

John có 10 đôi tất. Nếu anh ta mất 7 chiếc tất riêng lẻ thì số đôi nhiều nhất mà anh ta còn lại là bao nhiêu?

A. 7

B. 6

C. 5

D. 4

Câu số 7

Tìm số xuất hiện tiếp theo của dãy số sao cho phù hợp với logic: 0 ;3; 9;21;?

A. 29

B. 36

C. 45

D. 51

Câu số 8

Hai xe cùng khởi hành tại 1 điểm nhưng theo 2 chiều ngược nhau. Mỗi xe chạy 6 km, sau đó rẽ trái, rồi lái khoảng thêm 8 km. Hỏi 2 xe sẽ cách nhau 1 quãng đường là bao nhiêu?

A. 2 km

B. 14 km

C. 20km

D. 26km

Câu số 9

Số nào khác với các số còn lại: 7284, 6183, 2573, 3248, 9455, 8162

A. 2573

B. 6183

C. 7284

D. 9455

Câu số 10

Bóng đèn nào dưới đây là sáng nhất?

Bóng đèn A không sáng bằng bóng đèn B

Bóng đèn B sáng hơn bóng đèn C

Bóng đèn C sáng bằng bóng đèn D

Bóng đèn D sáng hơn bóng đèn A

A. Bóng A

B. Bóng B

C. Bóng C

D. Bóng D

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.310
Thành viên mới nhất cu-dem
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn