Trắc nghiệm IQ - đề số 21

Trắc nghiệm IQ - đề số 21
23 : 45
Câu số 1

Nếu 8 năm trước Mario 32 tuổi thì anh ta bao nhiêu tuổi cách đây x năm?

A. x -40

B. x - 24

C. 40- x

D. 24-x

Câu số 2

Người ta đổ nước vào một bể cạn theo tỷ lệ không đổi, sau 8 giờ thì đổ được 3/5 thể tích của bể. Hỏi cần thêm thời gian là bao lâu nữa để đổ đầy bể nước đó?

A. 5 giờ 30 phút

B. 5 giờ 20 phút

C. 4 giờ 48 phút

D. 3 giờ 12 phút

Câu số 3

Điền những số còn thiếu trong dãy số sau sao cho thích hợp. 4; 12; 8; 24; 16; (…)

A. 42

B. 44

C. 46

D. 48

Câu số 4

Tuấn cao hơn Nam, Bình thấp hơn Tuấn.Câu nào đúng nhất:

A. Bình thấp hơn Nam

B. Bình cao hơn Nam

C. Bình cao bằng Nam

D. Không nói được là Bình hay Nam cao hơn

Câu số 5

Nếu chiều dài và chiều rộng của một khu vườn hình chữ nhật tăng lên 20%, thì khu vườn sẽ tăng lên bao nhiêu %?

A. 20%

B. 24%

C. 36%

D. 44%

Câu số 6

Số tiếp theo của dãy số 5 11 18 26 35 ?

A. 45

B. 55

C. 50

D. 65

Câu số 7

Cho dãy số:10, 30, 32, 96, 98, 294, 296, ?, ? Hãy điền vào chỗ hai dấu hỏi hai số tiếp theo?

A. 887, 890

B. 888 , 891

C. 888, 890

D. 889, 899

Câu số 8

Số tieps theo của dãy số: 19 ,28,7,46 là:

A. 49

B. 55

C. 58

D. 65

Câu số 9

Tiền thuê chỗ đậu xe trong gara là 10$/tuần hoặc 30$/tháng. Một người có thể tiết kiệm bao nhiêu tiền trong một năm nếu thuê theo tháng ?

A. 140$

B. 160 $

C. 220 $

D. 240$

Câu số 10

1->1->2->6->24->120->... Hãy điền số thích hợp tiếp theo.

A. 460

B. 620

C. 720

D. 860

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 285.244
Thành viên mới nhất Vudao
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn