Trắc nghiệm IQ - đề số 20

Trắc nghiệm IQ - đề số 20
23 : 45
Câu số 1

Số tiếp tục trong dãy số dưới đây là số nào? 

6 ,20, 62,188,?

A. 564

B. 566

C. 568

D. 600

Câu số 2

"Nếu tất cả TRÂU là BÒ và tất cả BÒ là CỪU, thì tất cả TRÂU chắc chắn là CỪU." Câu trên là:

A. Đúng

B. Sai

C. Ý kiến khác

D. .

Câu số 3

Khi chia số nguyên n cho 17, ta được kết quả là x và số dư là 5. Khi chia n cho 23, ta được kết quả là y và số dư là 14. Hỏi đẳng thức nào dưới đây là đúng ?

A. 23x +17y =19.

B. 17x -23y =9

C. 17x+ 23y =19.

D. 14x+5y=6.

Câu số 4

Khái niệm nào không cùng nhóm với các khái niệm còn lại

A. Móc treo quần áo

B. Tủ

C. Bàn

D. Ghế

Câu số 5

Một bữa ăn ở nhà hàng chưa tính tiền phục vụ hết 35,50 $. Nếu phí phục vụ lớn hơn 10% và nhỏ hơn 15% số tiền bữa ăn thì toàn bộ số tiền cho bữa ăn là bao nhiêu giữa các khoảng?

A. $40 và $42

B. $39 và $41

C. $38 và $40

D. $37 và $39

 

Câu số 6

Trong bài kiểm tra của bạn có một số câu hỏi. Bạn đã trả lời sai 10 câu hỏi. Kết quả thang điểm của bạn chỉ đạt 60%. Vậy trong bài kiểm tra của bạn có tất cả bao nhiêu câu hỏi ?

A. 10

B. 20

C. 25

D. 30

Câu số 7

Giá trị của - 3 - (- 10) lớn hơn giá trị của - 10 - (- 3) bao nhiêu ?

A. 0

B. 6

C. 7

D. 14

Câu số 8

Trong một cuộc bầu cử vào chức thị trưởng, ứng cử viên X nhận nhiều hơn 1/3 số phiếu bầu so với ứng cử viên Y, và ứng cử viên Y lại nhận được ít hơn 1/4 số phiếu bầu so với ứng cử viên Z. Biết ứng cử viên Z nhận được 24.000 phiếu bầu, hỏi ứng cử viên X nhận được bao nhiêu phiếu bầu ?

A. 128

B. 140

C. 175

D. 172

Câu số 9

Trong một cuộc bầu cử vào chức thị trưởng, ứng cử viên X nhận nhiều hơn 1/3 số phiếu bầu so với ứng cử viên Y, và ứng cử viên Y lại nhận được ít hơn 1/4 số phiếu bầu so với ứng cử viên Z. Biết ứng cử viên Z nhận được 24.000 phiếu bầu, hỏi ứng cử viên X nhận được bao nhiêu phiếu bầu ?

A. 18

B. 22

C. 24

D. 26

Câu số 10

Khái niệm nào dưới đây không cùng nhóm?

A. Gôn

B. Quần vợt

C. Bóng đá

D. Cầu lông

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.471
Thành viên mới nhất le-nhan-phuc-hau
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn