Trắc nghiệm tin học (PowerPoint) - đề 12

Trắc nghiệm tin học (PowerPoint) - đề 12
23 : 45
Câu số 1

Nếu chọn 3 ô liên tiếp trên cùng một cột của bảng biểu, đưa chuột vào vùng ô đó, nhấn chuột phải và chọn Insert Rows thì ta đã

 

A. thêm vào bảng 3 ô          

B. thêm vào bảng 3 dòng

C. thêm vào bảng 3 cột  

D. thêm vào bảng 1 dòng

Câu số 2

Muốn mở một tập tin đã tồn tại trên đĩa, sau khi khởi động PowerPoint ta nhấn tổ hợp phím

A. Ctrl + O

B. Ctrl + N          

C. Ctrl + S     

D. Ctrl + C

Câu số 3

Muốn bật hoặc tắt thanh công cụ Drawing trên màn hình PowerPoint, người sử dụng phải

 

A. chọn Insert -> Drawing 

B. chọn Insert -> Toolbar -> Drawing

C. chọn View ->  Drawing

D. chọn View -> Toolbar -> Drawing

Câu số 4

Muốn dùng một hình ảnh nào đó đã có trong đĩa để làm nền cho các slide trong giáo án điện tử, sau khi chọn Format -> Background -> Fill Effects ta chọn

 

A. Picture

B. Texture    

C. Pattern      

D. Gradient

Câu số 5

Khi đang trình chiếu (Slide Show) một bài trình diễn, muốn chuyển sang màn hình của một  chương trình ứng dụng khác (đã mở trước) để minh họa mà không kết thúc việc trình chiếu, ta phải

 

A. nhấn tổ hợp phím Ctrl + Tab

B. nhấn tổ hợp phím Shift + Tab

C. nhấn tổ hợp phím Alt + Tab    

D. nhấn tổ hợp phím Esc + Tab

Câu số 6

Chọn phát biểu sai:

 

A. Khi tạo hiệu ứng động cho một khối văn bản ta có thể cho xuất hiện lần lượt từng từ trong khối văn bản khi trình chiếu

B. Sau khi đã tạo hiệu ứng động cho một đối tượng nào đó ta không thể thay đổi kiểu hiệu ứng cho đối tượng đó

C. Có thể thực hiện hiệu ứng chuyển trang cho 1 slide bất kỳ trong bài trình diễn

D. Có thể thực hiện hiệu ứng chuyển trang cho tất cả các slide trong bài trình diễn

Câu số 7

 Âm thanh đưa vào bài trình diễn

 

A. thực hiện được chỉ khi tạo hiệu ứng động cho đối tượng trong slide.

B. thực hiện được chỉ khi tạo hiệu ứng chuyển trang giữa các slide.

C. thực hiện được cả khi tạo hiệu ứng động và hiệu ứng chuyển trang.

D. không thực hiện được cả khi tạo hiệu ứng động và hiệu ứng chuyển trang.

Câu số 8

    Thêm 1 slide giống trước ta dùng lệnh nào sau đây?

 

A. Insert -> duplicate slide

B. Insert -> Tab

C. Insest-> Pucture slide

D. Insert-> slide

Câu số 9

Sau khi thiết kế xong bài trình diễn, cách nào sau đây không phải để trình chiếu ngay bài trình diễn đó?

 

A. Chọn Slide Show -> Chọn Cusstom Show

B. nhấn phím F5

C. Chọn View -> Chọn Slide Show

D. Chọn Slide Show -> Chon View Show

Câu số 10

 Nếu chọn 3 ô liên tiếp trên cùng 1 dòng của bảng biểu, đưa chuột vào vùng ô đó, nhấn chuột phải và chọn Insert Rows thì ta đã:

A. Thêm vào bảng 3 cột

B. Thêm vào bảng 3 ô

C. Thêm vào bảng 3 dòng

D. Thêm vào bảng 1 dòng

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.310
Thành viên mới nhất cu-dem
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn