Trắc nghiệm tin học (PowerPoint) - đề 11

Trắc nghiệm tin học (PowerPoint) - đề 11
23 : 45
Câu số 1

Muốn kẽ đường viền màu xanh cho một Text Box trong giáo án điện tử, sau khi chọn Format -> Text Box, chọn thẻ Color and Lines và

 

A. chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Fill      

B. chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Line

C. chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Line hoặc Fill đều đúng

D. chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Line hoặc Fill đều sai

Câu số 2

 Để thực hiện việc chèn bảng biểu vào slide ta phải

 

A. chọn Table -> Insert Table     

B. chọn Table -> Insert

C. chọn Insert -> Table

D. chọn Format -> Table

Câu số 3

Sau khi đã chọn một số đối tượng trên slide hiện hành, nhấn tổ hợp phím nào sau đây sẽ làm mất đi các đối tượng đó?

 

A. Alt + X

B. Shift + X

C. Ctrl + X

D. Ctrl + Shift + X

Câu số 4

Thực hiện thao tác chọn Slide Show -> Custom Animation là để

 

A. tạo hiệu ứng động cho một đối tượng trong slide

B. tạo hiệu ứng chuyển trang cho các slide trong bài trình diễn

C. đưa hình ảnh hoặc âm thanh vào bài trình diễn

D. định dạng cách bố trí các khối văn bản, hình ảnh, đồ thị ... cho một slide

Câu số 5

PowerPoint cho phép người sử dụng thiết kế một slide chủ chứa các định dạng chung của toàn bộ các slide trong bài trình diễn. Để thực hiện điều này, người dùng phải

 

A. chọn Insert -> Master Slide

B. chọn Insert -> Slide Master

C. chọn View -> Master -> Slide Master

D. chọn View -> Slide Master -> Master

Câu số 6

Để đưa thêm nút tác động (Action Buttons) vào slide hiện hành, người thiết kế có thể

 

A. chọn Slide Show -> Action Buttons   

B. chọn AutoShapes -> Action Buttons

C. chọn Slide Show -> Action Buttons hoặc AutoShapes -> Action Buttons đều đúng

D. chọn Slide Show -> Action Buttons hoặc AutoShapes -> Action Buttons đều sai

Câu số 7

Sau khi đã chèn một bảng biểu vào slide, muốn chia một ô nào đó thành 2 ô ta

 

A. kích chuột phải vào ô đó và chọn Split Cells 

B. chọn ô đó rồi chọn Table -> Split Cells

C. chọn ô đó và nhắp chuột trái vào nút lệnh Split Cells trên thanh công cụ Tables and Borders

D. các cách nêu trong câu này đều đúng

Câu số 8

 Chọn câu sai trong các câu sau: Trong khi thiết kế giáo án điện tử bằng PowerPoint,

 

A. ta có thể căn chỉnh đều hai bên cho một khối văn bản 

B. khi chọn Format -> Background, ta có thể định dạng màu nền cho các slide

C. khi chọn Format -> Replace Fonts sẽ thực hiện đổi font chữ cho tất cả các slide

D. không thể tạo hiệu ứng động cho các đối tượng trong slide chủ (slide master)

Câu số 9

Chọn câu sai trong các câu sau

Trong khi thiết kế giáo án điện tử bằng PowerPoint,

 

A. không thể tạo chỉ số trên (ví dụ số 2 trong X2) như trong MS-Word

B. có thể sao chép (copy/paste) một đoạn văn bản từ tập tin Word sang       

C. có thể dùng WordArt để tạo chữ nghệ thuật trang trí cho giáo án

D. có thể chèn các biểu đồ vào giáo án điện tử

Câu số 10

Máy tính đang kết nối Internet, sử dụng siêu liên kết (Hyperlink) sẽ cho phép người dùng liên kết đến

A. chỉ các tập tin có sẵn trong các ổ đĩa của máy tính đang soạn thảo

B. chỉ các slide đã có trong giáo án đang soạn thảo

C. chỉ các trang Web có trên mạng

D. tất cả các tập tin, các slide đã có trong máy và các trang Web

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.310
Thành viên mới nhất cu-dem
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn