Trắc nghiệm tin học (PowerPoint) - đề 10

Trắc nghiệm tin học (PowerPoint) - đề 10
23 : 45
Câu số 1

Để tạo một slide giống hệt như slide hiện hành mà không phải thiết kế lại, người sử dụng

 

A. chọn Insert -> Duplicate

B. chọn Insert -> New Slide

C. chọn Insert -> Duplicate Slide

D. không thực hiện được

Câu số 2

Để căn lề cho một đoạn văn bản nào đó trong giáo án điện tử đang thiết kế, trước tiên ta phải

 

A. đưa con trỏ văn bản vào giữa đoạn văn bản cần căn lề

B. chọn cả đoạn văn bản cần căn lề

C. chọn một dòng bất kỳ trong đoạn văn bản cần căn lề

D. cả 3 cách nêu trong câu này đều đúng

Câu số 3

Muốn xóa slide hiện thời khỏi giáo án điện tử, người thiết kế phải

 

A. chọn tất cả các đối tượng trên slide và nhấn phím Delete.

B. chọn tất cả các đối tượng trên slide và nhấn phím Backspace.

C. chọn Edit -> Delete Slide.

D. nhấn chuột phải lên slide và chọn Delete.

Câu số 4

Để lưu một đoạn văn bản đã được chọn vào vùng nhớ đệm (clipboard) mà không làm mất đi đoạn văn bản đó ta nhấn tổ hợp phím

 

A. Ctrl + X

B. Ctrl + Z

C. Ctrl + C

D. Ctrl + V

Câu số 5

Đang thiết kế giáo án điện tử, trước khi thoát khỏi PowerPoint nếu người sử dụng chưa lưu lại tập tin thì máy sẽ hiện một thông báo. Để lưu lại tập tin này ta sẽ kích chuột trái vào nút nào trong bảng thông báo này?

 

A. Nút Yes

B. Nút No      

C. Nút Cancel           

D. Nút Save

Câu số 6

Thao tác chọn Edit -> Delete Slide là để

A.  xóa slide hiện hành

B. xóa tập tin có nội dung là bài trình diễn hiện hành

C. xóa tất cả các slide trong bài trình diễn đang thiết kế

D. xóa tất cả các đối tượng trong slide hiện hành

Câu số 7

Để thiết lập các thông số trang in ta thực hiện

 

A. chọn File -> Page Setup

B. chọn File -> Print

C. chọn File -> Print Preview      

D. chọn File -> Properties

Câu số 8

Để tô màu nền cho một slide trong bài trình diễn ta thực hiện

A. chọn View ->  Background   

B. chọn Format ->  Background

C. chọn Insert ->  Background      

D. chọn Slide Show ->  Background

Câu số 9

Muốn kẽ đường viền màu xanh cho một Text Box trong giáo án điện tử, sau khi chọn Format -> Text Box, chọn thẻ Color and Lines và

A. chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Fill      

B. chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Line

C. chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Line hoặc Fill đều đúng

D. chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Line hoặc Fill đều sai

Câu số 10

Thực hiện thao tác chọn Slide Show -> Custom Animation là để

 

A. tạo hiệu ứng động cho một đối tượng trong slide

B. tạo hiệu ứng chuyển trang cho các slide trong bài trình diễn

C. đưa hình ảnh hoặc âm thanh vào bài trình diễn

D. định dạng cách bố trí các khối văn bản, hình ảnh, đồ thị ... cho một slide

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 285.010
Thành viên mới nhất Nethaivl1209
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn