Trắc nghiệm tin học (MsWord) - đề 21

Trắc nghiệm tin học (MsWord) - đề 21
23 : 45
Câu số 1

Thông thường tệp văn bản MS Word có phần mở rộng là gì?

A. pdf

B. xls

C. doc

D. txt

Câu số 2

Trong MS Word, ta sử dụng tổ hợp phím nào để đóng (tắt) chương trình?

A. Ấn tổ hợp phím CTRL + B

B. Ấn tổ hợp phím CTRL + A

C. Ấn tổ hợp phím CTRL + F10

D. Ấn tổ hợp phím CTRL + W

Câu số 3

Trong MS Word, ta sử dụng tổ hợp phím nào để canh đều bên phải cho đoạn văn bản?

A. Ấn tổ hợp phím CTRL + L

B. Ấn tổ hợp phím CTRL + R

C. Ấn tổ hợp phím CTRL + J

D. Ấn tổ hợp phím CTRL + E

Câu số 4

Trong MS Word, ta làm thế nào để sắp xếp nội dung trên bảng biểu?

A. Vào menu Table -> Convert text to table

B. Vào menu Table -> Formula.

C. Vào menu Table -> Sort

D. Tất cả các cách trên đều đúng

Câu số 5

Trong MS Word, ta làm cách nào để ngắt trang văn bản?

A. Ấn tổ hợp phím Ctrl + Enter

B. Vào menuFormat -> Tabs

C. Ấn tổ hợp phím Shift + Enter.

D. Vào menu View -> Page Numbers

Câu số 6

Trong MS Word, để thay đổi khoảng cách giữa các dòng trong đoạn vănbản, chọn đoạn văn bản cần thay đổi, vào menu:

A. Insert -> Page Setup

B. Format -> Font

C. File -> Page Setup

D. Format -> Paragraph

Câu số 7

Trong MS Word, muốn chuyển đổi giữa chế độ gõ: chế độ gõ chèn và chế độ gõ đè, anh (chị) sử dụng phím nào sau đây?

A. Phím Table

B. Phím Insert

C. Phím Delete

D. Phím Capslock

Câu số 8

Trong MS Word, tổ hợp phím nào sau đây dùng để canh chỉnh lề bên trái?

A. Ấn tổ hợp phímCtrl + E

B. Ấn tổ hợp phímCtrl + J

C. Ấn tổ hợp phímCtrl + L

D. Ấn tổ hợp phímCtrl + R

Câu số 9

Trong MS Word, ta làm thế nào để trộn nhiều ô thành một ô? Lựa chọn các ô cần trộn -> vào menu Table:

A. Chọn Delete Cells

B. Chọn Split Cells

C. Chọn Merge Cells

D. Chọn Insert -> chọn Cells.

Câu số 10

Trong MS Word, để vẽ ta dùng thanh công cụ nào dưới đây?

A. Formatting

B. Standard

C. Table and borders

D. Drawing

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.310
Thành viên mới nhất cu-dem
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn