Trắc nghiệm tin học PowerPoint - đề 9

Trắc nghiệm tin học PowerPoint - đề 9
23 : 45
Câu số 1

Thêm 1 slide giống trước ta dùng tổ hợp phím lệnh nào sau đây?

A. ALT+L+O

B. ALT+I+D

C. ALT+T+D

D. ALT+A+D

Câu số 2

Muốn tô nền cho 1 textbox trong slide hiện hành, sau khi đã chọn Textbox đó ta thực hiện

A. Chọn View-> Chọn Placcholder và chọn màu cần tô

B. Chọn Format ->Chọn Placcholder và chọn màu cần tô

C. Chọn view -> Chọn Background và chọn màu cần tô

D. Chọn Format ->Chọn Background và chọn màu cần tô

Câu số 3

Để huỷ bỏ thao tác vừa thực hiện ta nhấn tổ hợp phím:

A. CTRL+Z

B. CTRL+C

C. CTRL+X

D. CTRL+V

Câu số 4

Tại một slide ta dùng tổ hợp phím nào sau đây sẽ xoá slide đó?

A. ALT+I+D

B. ALT+E+F

C. ALT+E+D

D. ALT+W+P

Câu số 5

Để đưa họ tên của mình vào cuối mỗi slide làm tiêu đề chân trang, người thiết kế phải:

A. Chọn view -> chọn Header and Footer-> Chọn thẻ Slide, nhập họ tên vào hộp thoại FOOTER và nhấn Apply to All.

B. Chọn Chọn view -> chọn Header and Footer-> Chọn thẻ Slide, nhập họ tên vào hộp thoại FOOTER và nhấn Apply

C. Chọn Insert -> chọn Header and Footer-> Chọn thẻ Slide, nhập họ tên vào hộp thoại FOOTER và nhấn Apply to All

D. Chọn Insert -> chọn Header and Footer-> Chọn thẻ Slide, nhập họ tên vào hộp thoại FOOTER và nhấn Apply

Câu số 6

Tại một Slide hiện hành ta bấm delete (trên bàn phím) lệnh này sẽ:

A. Thêm slide

B. Thêm slide hiện thời

C. Xoá slide đó

D. không thực hiện

Câu số 7

Thêm một slide rỗng ta dùng tổ hợp phím nào sau đây?

A. ALT+W+N

B. ALT+I+N

C. ALT+T+N

D. ALT+F+N

Câu số 8

Để tạo một slide giống hệt slide hiện hành mà không phải thiết kế lại, người sử dụng cần chọn

A. Vào Insert -> chọn New slide

B. Vào Insert -> chọn Duplicate

C. Vào Insert-> chọn Duplicate slide

D. Không thực hiện được

Câu số 9

Muốn chữ "Powerpoint" trong một văn bản định dạng thành "Powerpoint" ta:

A. Chỉ bôi đen chữ Power nhấn tổ hợp phím CTRL+U.

B. Nhấn tổ hợp phím CTRL+U+B

C. Đưa con trỏ văn bản đến chữ "Powerpoint" và nhấn tổ hợp phím CTRL+U rồi CTRL + B (hoặc ngược lại)

D. Nhấn tổ hợp phím CTRL+B

Câu số 10

Để thiết lập thông số trang in ta tực hiện

A. Chọn File -> Chọn Preview

B. Chọn File -> Chọn Properties

C. Chọn File -> Chọn print

D. Chọn File -> Chọn Page Setup

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 285.241
Thành viên mới nhất dokimoanh
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn