Trắc nghiệm tin học (MsWord) - đề 20

Trắc nghiệm tin học (MsWord) - đề 20
23 : 45
Câu số 1

Trong MS Word, ta làm cách nào để đánh số trang trong văn bản?

A. Vào menu File -> Print preview

B. Vào menu File -> Page Setup

C. Vào menu Insert -> Page Numbers

D. Vào menu Tabel -> Insert Table

Câu số 2

Trong MS Word, ta làm cách nào để tìm kiếm một vài từ cụm từ trong văn bản?

A. Vào menu Edit -> Find

B. Ấn tổ hợp phím Ctrl + F

C. Ấn vào biểu tượng Find trên thanh công cụ

D. Tất cả các câu trên đều đúng

Câu số 3

Trong MS Word, làm cách nào để ngắt trang văn bản?

A. Vào menu View -> Weblayout.

B. Ấn tổ hợp phím Shift + Enter.

C. Vào menu Insert -> Break

D. Vào menu Format -> Tabs

Câu số 4

Trong MS Word, ta làm cách nào để chèn ký tự đặc biệt (Symbol) vào văn bản:

A. Vào menu Insert -> Picture.

B. Vào menu Insert -> Symbol

C. Nháy chuột vào AutoShapes trên thanh công cụ.

D. Tất cả các câu đều đúng.

Câu số 5

Trong MS Word, ta làm cách nào để chèn hình ảnh vào văn bản?

A. Vào menu Insert -> Insert Picture.

B. Vào menu View -> Insert Picture.

C. Vào menu Insert -> Picture.

D. Vào menu View -> Picture.

Câu số 6

Trong MS Word, ta sử dụng tổ hợp phím nào để canh đều 2 bên cho đoạn văn bản?

A. Ấn tổ hợp phím ALT + X

B. Ấn tổ hợp phím CTRL + O

C. Ấn tổ hợp phím CTRL + E

D. Ấn tổ hợp phím CTRL + J

Câu số 7

Trong MS Word, ở chế độ xem trước khi in ta có thể sửa dữ liệu trong văn bản được không?

A.

B. Không

Câu số 8

Trong MS Word, ta sử dụng tổ hợp phím nào để mở 1 tài liệu đã lưu?

A. Ấn tổ hợp phím CTRL + O

B. Ấn tổ hợp phím ALT + X

C. Ấn tổ hợp phím CTRL + A

D. Ấn tổ hợp phím ALT + S

Câu số 9

Thông thường tệp văn bản MS Word có phần mở rộng là gì?

A. pdf

B. xls

C. doc

D. txt

Câu số 10

Trong MS Word để mở 1 văn bản mới ta có thể thực hiện cách nào trong các cách sau?

A. Nháy chuột vào biểu tượng New trên thanh công cụ.

B. Vào Menu File -> chọn New

C. Dùng tổ hợp phím Ctrl + N.

D. Cả 3 cách trên

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.471
Thành viên mới nhất le-nhan-phuc-hau
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn