Trắc nghiệm tin học (MsWord) - đề 19

Trắc nghiệm tin học (MsWord) - đề 19
23 : 45
Câu số 1

Trong MS Word, Khi nào dùng lệnh Save As thay cho lệnh Save?

A. Để chỉ định Word luôn luôn tạo bản sao dự phòng cho tài liệu .

B. Để gửi tài liệu cho ai đó qua thư điện tử

C. Để thay đổi tần số thực hiện chức năng phục hồi tự động (AutoRecovery)

D. Để lưu một tài liệu dưới một tên khác hoặc tại vị trí khác

Câu số 2

Trong MS Word, ta làm thế nào để thay đổi cỡ chữ của một đoạn văn bản?

A. Chọn đoạn văn bản, chọn số kích cỡ trong hộp font size trên thanh công cụ.

B. Chọn đoạn văn bản, bấm chuột phải, chọn font trong menu tắt, chọn kích cỡ font trong hộp thoại rồi bấm OK.

C. Chọn đoạn văn bản, chọn từ menu Format -> Font, chọn kích cỡ font trong hộp thoại rồi bấm OK.

D. Cả 3 cách trên đều đúng.

Câu số 3

Trong MS Word, để sao chép định dạng của đoạn văn bản, anh chị chọn cách nào?

A. Sử dụng lệnh Edit -> Copy Format và Edit -> Paste Format từ menu Format

B. Chọn đoạn văn bản cần định dạng -> nháy chuột vào biểu tượng Format Painter trên thanh công cụ.

C. Mở hộp thoại Copy and Apply Formatting bằng cách dùng lệnh Format -> Copy Formatting từ menu.

D. Không có cách nào

Câu số 4

Trong MS Word, Cách nào sau đây không phải để làm chữ đậm của một đoạn văn bản đã chọn?

A. Chọn từ menu Format -> Font và chọn Bold trong khung Font style .

B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + B.

C. Nhấp chuột phải và chọn Boldface từ menu tắt.

D. Bấm nút Bold trên thanh công cụ.

Câu số 5

Trong MS Word, để canh giữa một đoạn văn bản đã chọn anh chị làm cách nào?

A. Chọn Edit -> Center từ menu

B. Bấm mũi tên canh thẳng hàng trên thanh công cụ rồi chọn center.

C. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + C

D. Bấm nút Center trên thanh công cụ.

Câu số 6

Trong MS Word, để thay đổi ký hiệu (bullets) gán đầu đoạn văn bản bằng cách nào?

A. Bấm nút Bullets trên thanh công cụ rồi chọn ký hiệu

B. Không thể thay đổi ký hiệu đó.

C. Chọn menu Edit -> Bullets Symbol -> chọn ký hiệu từ danh sách.

D. Chọn menu Format -> Bullets and Numbering, chọn bulleted rồi bấm nút Customize, và chọn ký tự muốn sử dụng

Câu số 7

Trong MS Word, muốn đặt một đường kẻ dưới của đoạn. Cách nào sau đây cho phép thực hiện?

A. Bấm nút mũi tên Border trên thanh công cụ và chọn các loại đường kẻ

B. Chọn đoạn văn bản và bấm nút Underline trên thanh công cụ.

C. Chọn menu Edit -> Border và bấm chọn vị trí muốn kẻ đường

D. Chọn từ menu Insert -> Border

Câu số 8

Trong MS Word, câu nào sau đây là sai?

A. Chức năng AutoFit tự động điều chỉnh bề rộng của cột.

B. Đường lưới của bảng thì luôn luôn xuất hiện khi in.

C. Có thể trộn nhiều ô thành một và có thể tách một ô thành nhiều ô

Câu số 9

Trong MS Word, để chia văn bản thành nhiều cột anh (chị) làm cách nào?

A. Vào menu Format -> Paragraph

B. Vào menu Format -> Font

C. Vào menu Format -> Column

D. Tất cả đều sai.

Câu số 10

Trong MS Word, anh (chị) sử dụng tổ hợp phím nào để lưu tài liệu hiện tại?

A. Ấn tổ hợp phím ALT + S

B. Ấn tổ hợp phím CTRL + O

C. Ấn tổ hợp phím CTRL + S

D. Ấn tổ hợp phím CTRL + F

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.310
Thành viên mới nhất cu-dem
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn