Trắc nghiệm tin học đại cương - đề 11

Trắc nghiệm tin học đại cương - đề 11
23 : 45
Câu số 1

Thiết bị ra dùng để đưa các kết quả đã xử lý cho người sử dụng. Thiết bị ra thông dụng nhất hiện nay là?

A. Màn hình (Monitor), Ổ cứng (HDD)

B. Màn hình và Máy in

C. Máy in (Printer), Ổ mềm (FDD)

Câu số 2

Đối với bàn phím, khi ta thực hiện bấm một phím bất kỳ tức là làm chập mạch tại một vị trí nào đó, việc này tạo nên một xung điện gọi là?

A. Mã quét (Scan Code)

B. Mã máy

C. Đoản mạch

Câu số 3

Độ phân giải (Resolution) trên màn hình thể hiện?

A. Mức sáng mà màn hình có thể hiển thị

B. Số điểm sáng mà màn hình có thể hiển thị

C. Cả 2 đáp án trên đều sai

Câu số 4

Nhiệm vụ chủ yếu của khối xử lý trung tâm CPU là?

A. Thực hiện các phép toán số học và logic

B. Quyết định các thao tác mà chương trình đòi hỏi

C. Cả 2 đáp án trên đều đúng

Câu số 5

Thanh ghi Stack có nhiệm vụ chính là?

A. Để lưu giữ và phục hồi trạng thái làm việc mỗi khi có lệnh xin ngắt quá trình xử lý để tạm thời làm công việc khác

B. Đảm bảo việc truyền dữ liệu giữa các bộ phận của máy vi tính

C. Nâng cao hiệu năng cho máy tính

Câu số 6

Chức năng của các BUS dữ liệu là?

A. Đảm bảo việc truyền dữ liệu giữa các bộ phận bên trong vi xử lý và từ vi xử lý với bên ngoài

B. Tính toán các phép toán số học và Logic

C. Ghi nhớ trạng thái của kết quả vào các thanh ghi

Câu số 7

Phần cứng máy vi tính (Hardware) là toàn bộ các chi tiết cơ khí, điện tử lắp ráp nên máy. Một phần cứng tốt phải đảm bảo được các yếu tố cơ bản nào sau đây?

A. Độ bền cơ học cao

B. Tính năng tác dụng lớn

C. Cả 2 đáp án trên đều đúng

Câu số 8

Nơi dùng để lưu trữ các chương trình điều khiển thiết bị, các lệnh xử lý (kể cả các lệnh nội trú của DOS), các chương trình của người sử dụng và dữ liệu đưa vào xử lý là?

A. Bộ nhớ RAM

B. Bộ nhớ ROM

C. Phần mềm

Câu số 9

Phần mềm là gì?

A. Là các thiết bị ngoại vi ghép nối đến máy vi tính

B. Là các chương trình có thể chạy trên máy vi tính

C. Cả 2 đáp án trên đều sai

Câu số 10

Virus tin học thực chất là?

A. Một loại vi sinh vật sống ký sinh trên các thiết bị vật lý của máy tính

B. Một kháng thể tồn tại bên ngoài không khí

C. Một đoạn chương trình có kích thước cực kỳ nhỏ bé nhưng lại bao hàm trong nó những chức năng rất đa dạng

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 279.725
Thành viên mới nhất kn-vo-lap
Thành viên VIP mới nhất bau-conVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn