Trắc nghiệm tin học đại cương - đề 10

Trắc nghiệm tin học đại cương - đề 10
23 : 45
Câu số 1

Con người lưu trữ dữ liệu thông qua việc sử dụng các chữ cái, chữ số và các ký tự toán học, đó là quá trình?

A. Giải mã

B. Mã hóa thông tin

C. Bảo mật thông tin

Câu số 2

Hiện nay nhiều nước trong đó có Việt Nam sử dụng bộ mã truyền tin tiêu chuẩn của Hoa Kỳ với tên gọi là?

A. ASCII (American Standard Code for Information Interchange)

B. VNI

C. TCVN3

Câu số 3

Bảng liệt kê tất cả các đối tượng của một ngôn ngữ với các giá trị mã hóa gán cho nó được gọi là?

A. Mã hóa

B. Mệnh đề

C. Bảng mã

Câu số 4

Máy vi tính là hệ thống thiết bị điện tử được lắp ráp bởi các linh kiện điện tử và mạch vi xử lý. Nhìn bề ngoài máy tính bao gồm các bộ phận nào sau đây?

A. Màn hình, Case (CPU, Mainboard, HDD)

B. Bàn phím, Chuột, Máy in

C. Cả 2 đáp án trên đều đúng

Câu số 5

Bộ nhớ truy nhập trực tiếp RAM được viết tắc từ?

A. Read Access Memory

B. Random Access Memory

C. Rewrite Access Memory

Câu số 6

ROM (Read Only Memory) là?

A. Bộ nhớ bất khả biến

B. Bộ nhớ chỉ đọc

C. Cả 2 đáp án trên đều đúng

Câu số 7

Tác dụng của bộ nhớ truy nhập trực tiếp là?

A. Dùng để lưu trữ dữ liệu nhập vào từ bàn phím hoặc gọi ra từ bộ nhớ ngoài

B. Lưu trữ các chương trình mà DOS nạp vào khi khởi động máy

C. Cả 2 đáp án trên đều đúng

Câu số 8

Trong các máy vi tính bộ nhớ ngoài thường bao gồm?

A. CD-ROM, HDD, FDD

B. Đĩa mềm (Flopy Disk), CPU (Central Processing Unit)

C. Đĩa cứng (HDD)

Câu số 9

Khi tiến hành lệnh Format có đi kèm theo tham số hệ thống /S (System) thì quá trình Format sẽ còn thực hiện chép vào đĩa các File nào sau đây?

A. IO.SYS, AUTORUN.INF

B. IO.SYS, MSDOS.SYS, COMMAND.COM

C. MSDOS.SYS, BOOT.INI

Câu số 10

Các thiết bị vào dùng để cung cấp dữ liệu cho máy xử lý, thiết bị vào thông dụng nhất hiện nay là?

A. Bàn phím (Keyboard), Chuột (Mouse)

B. Máy quét ảnh (Scaner)

C. Cả 2 đáp án trên đều đúng

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 285.244
Thành viên mới nhất Vudao
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn