Trắc nghiệm tin học đại cương - đề 9

Trắc nghiệm tin học đại cương - đề 9
23 : 45
Câu số 1

Một tập hợp các ký hiệu và những quy tắc dùng để biểu diễn và tính toán giá trị các số được gọi là?

A. Phép tính

B. Hệ đếm

C. Quy ước

Câu số 2

Hệ đếm thông dụng hay được sử dụng và biết đến là?

A. Hệ đếm thập phân

B. Hệ đếm La mã

C. Cả 2 đáp án trên đều đúng

Câu số 3

Hệ đếm thập phân sử dụng chữ số cơ sở nào?

A. Từ 0 đến 9

B. Từ A đến Z

C. Từ a đến z

Câu số 4

Hệ đếm nhị phân dùng trong máy tính hiện nay gồm 2 chữ số nào?

A. 0 và 1

B. 1 và 2

C. 0 và 2

Câu số 5

Kết quả sau khi đổi số 1100 từ hệ cơ số 2 sang hệ cơ số 10 là?

A. 11

B. 10

C. 12

Câu số 6

Kết quả sau khi đổi số 156 từ hệ cơ số 10 sang hệ cơ số 2 là?

A. 1100 1100

B. 1001 1100

C. 1010 1100

Câu số 7

Kết quả sau khi đổi số 152 từ hệ cơ số 8 sang hệ cơ số 10 là?

A. 105

B. 104

C. 106

Câu số 8

Kết quả sau khi đổi số 23 từ hệ cơ số 8 sang hệ cơ số 2 là?

A. 010 011

B. 010 010

C. 010 101

Câu số 9

Kết quả sau khi đổi số AF từ hệ cơ số 16 sang hệ cơ số 2 là?

A. 1010 1111

B. 1010 1010

C. 1010 1011

Câu số 10

Kết quả sau khi đổi số 35 từ hệ cơ số 8 sang hệ cơ số 16 là?

A. 2D

B. 1D

C. 1B

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 284.998
Thành viên mới nhất 274330449947432
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn