Trắc nghiệm tin học Excel - đề 16

Trắc nghiệm tin học Excel - đề 16
23 : 45
Câu số 1

Để luôn chỉ chọn in một vùng nào đó trong bảng tính Excel chúng ta cần thao tác?

A. Bôi đen vùng cần in, sau đó vào File/Print Area, chọn Set Print Area

B. Vào File/Print, chọn OK

C. Cả 2 cách trên đều đúng

Câu số 2

Khi làm ẩn thuộc tính đường lưới ô trong bảng tính Excel ta cần?

A. Vào Format/Row, chọn Hide

B. Vào Tool/Option, tại thẻ View ta bỏ chọn mục Gridlines trong Window options

C. Không có tính năng này

Câu số 3

Khi muốn lặp lại tiêu đề cột ở mỗi trang in, chúng ta cần thực hiện?

A. Vào File/Page Setup, chọn thẻ Sheet, tích vào mục Row and column headings

B. Trong Excel luôn mặc định sẵn khi in lặp lại tiêu đề

C. Cả A và B đều sai

Câu số 4

Để làm ẩn một cột bất kỳ trên bảng tính Excel ta chọn cột cần làm ẩn, sau đó?

A. Kích chuột phải lên cột chọn làm ẩn, nhấn Hide

B. Vào Format/Column, chọn Hide

C. Cả A và B đều đúng

Câu số 5

Khi đánh công thức tính toán trong Excel, nếu đúng sẽ cho ra kết quả của phép tính đó khi in ra giấy.  Vậy để in các công thức mình vừa đánh ra thì?

A. Bỏ đi dấu bằng "=" ở đầu mỗi phép tính

B. Vào Tool/Options, chọn thẻ View, tích vào mục Formulas trong Window options

C. Cả A và B đều sai

Câu số 6

Để thiết lập chế độ lưu tự động trên Excel dự phòng khi có sự cố xảy ra, ta cần?

A. Vào File/Save để lưu

B. Vào Tool/Options, chọn thẻ Save, tích vào ô Save AutoRecover info every, sau đó điền số phút tự động lưu

C. Cả A và B đều đúng

Câu số 7

Tài liệu Excel sau khi được đánh được lưu mặc định trong My Document. Vậy để thay đổi nơi mặc định  khi lưu cần?

A. Vào Tool/Options, chọn thẻ General, thay đổi đường dẫn mới ở mục Default file location

B. Vào File/Save As, chọn vị trí cần lưu

C. Cả A và B đều sai

Câu số 8

Khi vào File/Page Setup, chúng ta chọn thẻ Margins để làm gì?

A. Chỉnh cỡ giấy khi in

B. Chỉnh hướng giấy in

C. Căn chỉnh lề đoạn văn cần in

Câu số 9

Khi vào Format/Cells, thẻ Border có tác dụng gì?

A. Chỉnh Font chữ cho đoạn văn

B. Tạo khung viền cho bảng tính cần chọn

C. Chỉnh màu cho chữ

Câu số 10

Lệnh Ctrl + F trong Excel có tác dụng gì?

A. Tìm kiếm một chuỗi ký tự nào đó

B. Thay thế chuỗi ký tự này bằng ký tự khác

C. Xoá bỏ các ký tự vừa tìm được

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.310
Thành viên mới nhất cu-dem
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn