Trắc nghiệm IQ - đề số 19

Trắc nghiệm IQ - đề số 19
23 : 45
Câu số 1

Mảnh ghép nào dưới đây trong số các mảnh A, B, C và D khi ghép với mảnh dưới sẽ tạo ra một hình vuông hoàn chỉnh?

 

A.

B.

C.

D.

Câu số 2

Số nào sẽ là số tiếp theo của chuỗi số sau: 0, 1, 2, 4, 6, 9, 12, 16, ?

A. 20

B. 22

C. 24

D. 26

Câu số 3

Số nào khác tính chất với các số còn lại?

9678 4572 5261 5133 3527 6895 7768

A. 9678

B. 4572

C. 3527

D. 7768

Câu số 4

Cho hình sau:  còn thiếu các chữ số nào?

A.

B.

C.

D.

Câu số 5

Hình nào khác với các hình còn lại?

A.

B.

C.

D.

Câu số 6

Mỗi số trong hình kim tự tháp ở dưới là tổng của hai số ngay bên dưới nó. Hãy điền vào kim tự tháp số còn thiếu.

 

A.

các số lần lượt từ trên xuống, trái sang phải

103      
47      
28      
12 16 12  
2 5 9 3
B.

các số lần lượt từ trên xuống, trái sang phải

105      
49      
24      
12 18 12  
2 5 11 3
C.

các số lần lượt từ trên xuống, trái sang phải

103      
47      
28      
32 26 12  
8 5 9 9
D.

các số lần lượt từ trên xuống, trái sang phải

102      
49      
24      
11 13 12  
6 5 7 9
Câu số 7

Hình nào khác với các hình còn lại?

 

A.

B.

C.

D.

Câu số 8

Hình nào khác với các hình còn lại?

Hình bảy cạnh, Hình tam giác, Hình lục giác, Hình lập phương, Hình ngũ giác

A. Hình bảy cạnh

B. Hình tam giác

C. Hình lục giác

D. Hình lập phương

Câu số 9

Hình dưới đây còn thiếu hình nào trong số các hình sau?

 

A.

B.

C.

D.

Câu số 10

Số còn thiếu ở chỗ dấu chấm hỏi là số nào?

A. 5

B. 4

C. 6

D. 7

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.310
Thành viên mới nhất cu-dem
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn