Trắc nghiệm tin học (MsWord) - đề 16

Trắc nghiệm tin học (MsWord) - đề 16
23 : 45
Câu số 1

Trong Word để tạo mới 1 tập tin ta dùng lệnh hay phím tắt nào

A. Ctrl – I

B. Ctrl – N

C. File -> New

D. Câu B, C đúng

Câu số 2

Trong Word để Tìm kiếm 1 đoạn văn bản ta dùng lệnh hay phím tắt nào

A. Ctrl – H

B. Ctrl – S

C. Edit -> Find

D. Câu A, C đúng

Câu số 3

Trong Word để khôi phục 1 thao tác ta dùng lệnh hay phím tắt nào

A. Ctrl – Z

B. Edit -> Undo

C. Câu A, B đúng

D. Câu A, B sai

Câu số 4

Để gõ được dấu tiếng Việt trong văn bản ta chọn bảng mã và font chữ nào

A. Bảng mã Unicode, Font Arial

B. Bảng mã Unicode, Font Vni-times

C. Bảng mã VNI Windows, Font Vni-Times

D. Câu A, C Đúng

Câu số 5

Để định dạng Font chữ cho văn bản ta dùng lệnh

A. Format -> Paragraph

B. Format -> Font

C. Edit -> Font

D. Edit -> Paragraph

Câu số 6

Để tạo Đường viền và màu nền trong văn bản ta dùng lệnh

A. Format -> Border and Shading

B. Format -> Shading

C. Format -> paragraph

D. Format -> Border

Câu số 7

Để tạo các số đầu đoạn văn bản ta dùng lệnh hay nút lệnh nào

A. Format -> Number

B. Format -> Bullets and Numbering

C. Click vào nút 

D. Câu B, C đúng

Câu số 8

Để tạo các kí tự đặc biệt đầu đoạn văn bản ta dùng lệnh hay nút lệnh nào

A. Format -> Number and Number

B. Click vào nút 

C. Câu A, B đúng

D. Câu B, C sai

Câu số 9

Để canh trái đoạn văn bản ta dùng

A. Ctrl – L

B. Click nút 

C. Format -> Paragraph -> Alignment -> Left

D. Các câu trên đều đúng

Câu số 10

Để canh đều 2 bên đoạn văn bản ta thực hiện

A. Ctrl – K

B. Format -> Paragraph -> Alignment -> Justified

C. Format -> Paragraph -> Alignment -> Right

D. Ctrl + U

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 275.626
Thành viên mới nhất Anh21
Thành viên VIP mới nhất koewokikaseteVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn