Trắc nghiệm giao thông - đề số 16

Trắc nghiệm giao thông - đề số 16
23 : 45
Câu số 1

Trên đường giao thông, khi hiệu lệnh của người điều khiển giao thông trái với hiệu lệnh của đèn hoặc biển báo thì người tham gia giao thông phải chấp hành theo hiệu lệnh nào?

A. Hiệu lệnh của biển báo hiệu đường bộ.

B. Hiệu lệnh của đèn điều khiển giao thông.

C. Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông

Câu số 2

Khi ở một khu vực đồng thời có đặt biển báo hiệu cố định và biển báo tạm thời mà ý nghĩa hiệu lực khác nhau, thì người lái xe phải chấp hành hiệu lệnh của biển nào?

A. Biển báo hiệu tạm thời.

B. Biển báo hiệu cố định.

C. Không chấp hành biển nào.

Câu số 3

Có mấy loại dải phân cách?

A. Loại cố định;

B. Loại di động;

C. Cả hai loại trên.

Câu số 4

“Người tham gia giao thông đường bộ” gồm những thành phần nào?

A. Người điều khiển, người sử dụng phương tiện tham gia giao thông đường bộ;

B. Người điều khiển, dẫn dắt súc vật;

C. Người đi bộ trên đường bộ;

D. Cả ba thành phần nêu trên.

Câu số 5

“Người điều khiển giao thông” gồm những thành phần nào?

A. Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông;

B. Cảnh sát giao thông, người được giao nhiệm vụ hướng dẫn giao thông tại nơi thi công, nơi ùn tắc giao thông, ở bến phà, tại cầu đường bộ đi chung với đường sắt.

Câu số 6

Người tham gia giao thông phải đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

A. Đi bên phải theo chiều đi của mình;

B. Đi đúng phần đường quy định

C. Chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ

D. Tất cả các ý trên.

Câu số 7

Khi đèn tín hiệu giao thông màu vàng bật sáng, người điều khiển phương tiện đi chưa đến vạch dừng thì phải làm gì?

A. Tiếp tục đi nhưng phải chú ý quan sát tránh gây tai nạn giao thông

B. Dừng lại trước vạch dừng

C. Được đi tiếp nhưng chỉ được rẽ trái

Câu số 8

Xe cơ giới 2-3 bánh có được kéo đẩy nhau hoặc vật gì khác trên đường không?

A. Được phép;

B. Tuỳ trường hợp;

C. Tuyệt đối không.

Câu số 9

Người điều khiển xe môtô trên 50 phân khối bắt buộc phải có giấy tờ gì ?

A. Giấy phép lái xe

B. Chứng nhận đăng kí xe

C. Bảo hiểm dân sự

D. Tất cả những giấy tờ trên

Câu số 10

Người điều khiển xe môtô dưới 50 phân khối bắt buộc phải có giấy tờ gì ?

A. Giấy phép lái xe

B. Chứng nhận đăng kí xe

C. Bảo hiểm dân sự

D. Các loại giấy ở Câu b và c

Câu số 11

A. Đáp án 1

B. Đáp án 2

C. Đáp án 3

Câu số 12

A. Đáp án 1

B. Đáp án 2

C. Đáp án 3

D. Đáp án 1 và 2

Câu số 13

A. Đáp án 1

B. Đáp án 2

C. Đáp án 3

D. Đáp án 4

Câu số 14

A. Đáp án 1

B. Đáp án 2

C. Đáp án 3

Câu số 15

A. Đáp án 1

B. Đáp án 2

C. Đáp án 3

D. Đáp án 4

Câu số 16

A. Đáp án 1

B. Đáp án 2

C. Đáp án 3

D. Đáp án 4

Câu số 17

A. Đáp án 1

B. Đáp án 2

C. Đáp án 3

Câu số 18

A. Đáp án 1

B. Đáp án 2

C. Đáp án 3

Câu số 19

A. Đáp án 1

B. Đáp án 2

C. Đáp án 3

D. Đáp án 4

Câu số 20

A. Đáp án 1

B. Đáp án 2

C. Đáp án 3

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 284.998
Thành viên mới nhất 274330449947432
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn