Trắc nghiệm tin học (MsWord) - đề 14

Trắc nghiệm tin học (MsWord) - đề 14
23 : 45
Câu số 1

Để biết đang sử dụng Word phiên bản nào:

A. Nhấn Help, chọn About Microsoft Word

B. Nhấn Tools/ Options

C. Nhấn Windows/ Split

D. Nhấn File/ Properties

Câu số 2

Khi soạn thảo văn bản, giả sử ta cần thay thế chữ "Đh Ktcn Tp.Hcm" thành chữ "ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM" ta thực hiện lệnh

A. Edit/ Replace

B. Edit/ Find

C. Chọn "Đh KtCn Tp.HCM" rồi nhấn tổ hợp phím Shift + F3

D. Không thể thực hiện được

Câu số 3

Trong Word, để gạch ngang một đoạn văn bản giống câu hỏi này, ta chọn thao tác nào?

A. Format/Font/Subscript

B. Format/Strikethough

C. Format/Font/Superscript

D. Format/Font/Strikethough

Câu số 4

Trong Word, để cắt vào bộ nhớ tạm một đoạn văn bản đã được chọn, ta chọn thao tác nào?

A. Ctrl + C

B. Ctrl + V

C. Ctrl + X

D. Ctrl + A

Câu số 5

Trong Word hỗ trợ sao lưu văn bản soạn thảo thành các định dạng nào?

A. *. doc; *.txt và *.exe

B. *.doc; *.htm và *.zip

C. *.doc; *.dot; *.htm và *.txt

D. *.doc; *.dat; *.xls và *.avi

Câu số 6

Trong Word, muốn xem văn bản trước khi in, ta chọn thao tác nào?

A. Edit/ Print Preview

B. View/Print Preview

C. File/Print

D. File/Print Preview

Câu số 7

Để canh thẳng lề trái cho một đoạn văn bản đã được chọn, ta sử dụng tổ hợp phím nào?

A. Ctrl + R

B. Ctrl + C

C. Ctrl + L

D. Ctrl + J

Câu số 8

Để gõ công thức toán học, ta chọn thao tác nào?

A. View/ Microsoft Equation

B. Insert/Object/Microsoft Equation

C. Edit/ Microsoft Equation

D. Tools/Object/Microsoft Equation

Câu số 9

Để đưa con trỏ về đầu văn bản, ta sử dụng tổ hợp phím nào?

A. Ctrl + Home

B. Ctrl + End

C. Shift + Home

D. shift + End

Câu số 10

Trong Word, biểu tượng giống cây chổi  có chức năng gì?

A. Sao chép nội dung văn bản

B. Canh lề văn bản

C. Sao chép định dạng

D. Mở văn bản đã có

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.310
Thành viên mới nhất cu-dem
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn