Trắc nghiệm tin học đại cương - đề 8

Trắc nghiệm tin học đại cương - đề 8
23 : 45
Câu số 1

Thiết bị nhập chuẩn gồm:

A. Màn hình, máy in

B. Máy in, chuột

C. Chuột, bàn phím

D. Bàn phím, máy in

Câu số 2

Tin học là:

A. Ngành khoa học nghiên cứu phương pháp, kỹ thuật xử lý thông tin bằng máy tính điện tử

B. Ngành khoa học nghiên cứu về phần cứng máy tính

C. Ngành khoa học về công nghệ phần mềm

D. Ngành khoa học sửa chữa phần cứng và phần mềm

Câu số 3

Nút Reset có công dụng:

A. Khởi động máy tính

B. Khởi động lại máy tính

C. Nạp HĐH

D. Tắt máy tính

Câu số 4

1 Byte có thể biểu diễn được:

A. 1 dãy số

B. 1 dòng văn bản

C. 1 từ

D. 1 kí tự

Câu số 5

Thông tin của NSD được lưu trữ lâu dài ở:

A. Bộ nhớ ROM

B. Bộ nhớ RAM

C. Các thiết bị lưu trữ

D. Đĩa cứng

Câu số 6

Kí hiệu đầu tiên của các ổ đĩa cứng có trong máy tính là:

A. A:

B. B:

C. C:

D. D:

Câu số 7

Các phát biểu sau, phát biểu nào đúng:

A. Tên File không được chứa khoảng trắng

B. Tên File không nên có dấu tiếng Việt

C. Tên File được dài trên 255 kí tự

D. Tên File được chấp nhận kí tự #

Câu số 8

Mọi máy tính muốn sử sụng được, trước tiên phải:

A. Có đầy đủ các phần mềm ứng dụng

B. Có đầy đủ các phần mềm tiện ích

C. Có phần mềm hệ thống

D. Không cần gì cả vẫn sử dụng tốt.

Câu số 9

Mô hình tổng quát của một quá trình xử lí thông tin là:

A. Xử lý > Nhập > Xuất

B. Nhập > Xử lý > Xuất

C. Xuất > Xử lý > Nhập

D. Xử lý > Xuất > Nhập

Câu số 10

Thao tác làm thay đổi ảnh nền cho WinXP:

A. Nhắp phải nền > Properties > Desktop > chọn ảnh

B. Nhắp đúp nền > Desktop > chọn ảnh

C. Nhắp vào nền > Properties > chọn ảnh

D. Nhắp phải nền > Desktop > chọn ảnh

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.310
Thành viên mới nhất cu-dem
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn