Trắc nghiệm tin học đại cương - đề 7

Trắc nghiệm tin học đại cương - đề 7
23 : 45
Câu số 1

File là

A. Một chương trình ứng dụng

B. Một hệ điều hành

C. Một tập hợp các thông tin được lưu trữ trên các thiết bị nhớ

D. Một phần mềm trò chơi

Câu số 2

Hệ điều hành là

A. Một phần mềm ứng dụng

B. Một phần mềm tiện tích

C. Một phần mềm hệ thống

D. Một phần mềm lập trình máy tính

Câu số 3

Phát biểu nào sai dưới đây:

A. Folder có thể chứa File và Folder con

B. File có thể chứa Folder con

C. Chỉ có tối đa 3 cấp Folder

D. HĐH là một phần mềm hệ thống

Câu số 4

Gigabyte (GB) bằng:

A. 1024 KB

B. 1024 Byte

C. 1024 MB

D. 1000 MB

Câu số 5

Hệ điều hành máy tính:

A. Phải có trên mọi máy tính cá nhân

B. Luôn có sẵn, không cần phải cài đặt

C. Do hãng phần mềm Microsoft xây dựng

D. Không cần có bản quyền

Câu số 6

Giga Hezt (GHz) là:

A. Đơn vị đo tốc độ xử lí của CPU

B. Đơn vị đo độ phân giải màn hình

C. Đơn vị đo dung lượng bộ nhớ

D. Đơn vị đo tốc độ đọc, ghi của đĩa

Câu số 7

Thư mục gốc của một ổ đĩa có thể chứa:

A. 1 File

B. Không hạn chế số File

C. Nhiều File, phụ thuộc vào dung lượng đĩa

D. Tối đa 100 File

Câu số 8

Phần mềm là tập hợp các chương trình:

A. Giúp học sinh học tốt

B. Quản lí hệ thống

C. Giúp người sử dụng một việc nào đó

D. Chạy trên máy tính

Câu số 9

Phần cứng của một máy tính gồm:

A. CPU, bộ nhớ

B. Bàn phím, chuột, màn hình

C. Tất cả các thiết bị tạo nên hệ thống máy tính

D. Thùng CPU, bàn phím, chuột, màn hình

Câu số 10

Thư mục gốc của một ổ đĩa:

A. Do người sử dụng tạo

B. Do Hệ điều hành tạo

C. Tự nhiên có

D. Không có loại Thư mục này

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.471
Thành viên mới nhất le-nhan-phuc-hau
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn