Trắc nghiệm IQ - đề số 18

Trắc nghiệm IQ - đề số 18
23 : 45
Câu số 1

Số tiếp theo của dãy số 1, 1, 2, 3, 5 ?

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

Câu số 2

Hãy tìm x

2 4 7
3 3 8
5 2 x
A. 1

B. 6

C. 12

D. 9

Câu số 3

Tuấn cao hơn Nam, Bình thấp hơn Tuấn. Câu nào đúng nhất:

A. Bình thấp hơn Nam

B. Bình cao hơn Nam

C. Bình cao bằng Nam

D. Không nói được là Bình hay Nam cao hơn

Câu số 4

Tìm hình logic còn thiếu của hình dưới

A.

B.

C.

D.

Câu số 5

Nếu bạn nhìn vào gương và lấy tay phải sờ vào tai trái khi đó hình của bạn qua gương sẽ giống như tay trái sờ vào tai phải. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu số 6

Hãy tìm số tiếp theo của dãy số: 1, 5, 13, 25, ?

A. 36

B. 41

C. 49

D. 62

Câu số 7

Tìm hình logic với dãy hình trên

A.

B.

C.

D.

Câu số 8

Tìm số xuất hiện tiếp theo

25, 32, 27, 36, ?

A. 42

B. 27

C. 35

D. 39

Câu số 9

Tìm số thích hợp thay cho dấu ? ở hình cuối

A. 42

B. 37

C. 36

D. 51

Câu số 10

Tìm số thích hợp thay thế vào ô có dấu ?

926 24
799 72
956 ?
A. 51

B. 15

C. 46

D. 64

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 275.626
Thành viên mới nhất Anh21
Thành viên VIP mới nhất koewokikaseteVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn