Trắc nghiệm tin học (MsWord) - đề 11

Trắc nghiệm tin học (MsWord) - đề 11
23 : 45
Câu số 1

Khi soạn thảo văn bản trong Winword, muốn di chuyển từ 1 ô này sang ô kế tiếp về bên phải của một
bảng (Table) ta bấm phím:

A. ESC

B. Ctrl

C. CapsLock

D. Tab

Câu số 2

Trong soạn thảo Winword, muốn đánh số trang cho văn bản, ta thực hiện:

A. Insert - Page Numbers

B. View - Page Numbers

C. Tools - Page Numbers

D. Format - Page Numbers

Câu số 3

Trong soạn thảo văn bản Word, muốn tạo một hồ sơ mới, ta thực hiện:

A. Insert - New

B. View - New

C. File - New

D. Edit - New

Câu số 4

Khi đang soạn thảo văn bản Word, muốn đánh dấu lựa chọn một từ, ta thực hiện:

A. Nháy đúp chuột vào từ cần chọn

B. Bấm tổ hợp phím Ctrl - A

C. Nháy chuột vào từ cần chọn

D. Bấm phím Enter

Câu số 5

Khi soạn thảo văn bản trong Winword, để hiển thị trang sẽ in lên màn hình, ta chọn:

A. Edit - Print Preview

B. Format - Print Preview

C. View - Print Preview

D. File - Print Preview

Câu số 6

Trong soạn thảo Winword, muốn định dạng ký tự, ta thực hiện:

A. Format - Font

B. Format - Paragraph

C. Cả 2 câu đều đúng

D. Cả 2 câu đều sai

Câu số 7

Khi soạn thảo văn bản xong, để in văn bản ra giấy

A. Chọn menu lệnh File - Print

B. Bấm tổ hợp phím Ctrl - P

C. Các câu a. và b. đều đúng

D. Các câu a. và b. đều sai

Câu số 8

Trong WinWord, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về cuối văn bản:

A. Shift + End

B. Alt + End

C. Ctrl + End

D. Ctrl + Alt + End

Câu số 9

Thao tác Shift + Enter có chức năng gì:

A. Xuống hàng chưa kết thúc Paragrahp

B. Xuống một trang màn hình

C. Nhập dữ liệu theo hàng dọc

D. Tất cả đề sai

Câu số 10

Để gạch dưới mỗi từ một nét đơn, ngoài việc vào Format/Font, ta có thể dùng tổ hợp phím nào:

A. Ctrl + Shift + D

B. Ctrl + Shift + W

C. Ctrl + Shift + A

D. Ctrl + Shift + K

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.310
Thành viên mới nhất cu-dem
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn