Trắc nghiệm IQ - đề số 16

Trắc nghiệm IQ - đề số 16
23 : 45
Câu số 1

Bạn cho biết công thức hoá học của vàng là gì ?

A. Ar

B. Au

C. Al

D. Ag

Câu số 2

Gấp miếng bìa trên ta được hình hộp nào phía dưới?

A.

B.

C.

D.

Câu số 3

Trong vòng 10g giây bạn đếm được bao nhiêu hình lục giác đều ở hình phía trên?

A. 20

B. 23

C. 27

D. 30

Câu số 4

Mối quan hệ giữa ruột đối với ngũ cốc tương tự như bao thư đối với :

A. Thư

B. Túi đưa thư

C. Người đưa thư

D. Tem

Câu số 5

A.

B.

C.

D.

Câu số 6

A.

B.

C.

D.

Câu số 7

Tìm hình còn thiếu trong hình bát giác trên

A.

B.

C.

D.

Câu số 8

Từ nào ít giống với từ còn lại nhất?

A. Chó

B. Gấu

C. Rắn

D. Hổ

Câu số 9

Ký tự tiếp theo của dãy ký tự A, D, G, J là gì?

A. K

B. M

C. N

D. P

Câu số 10

A.

B.

C.

D.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.471
Thành viên mới nhất le-nhan-phuc-hau
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn