Bạn có phải là người thân thiện?

Bạn có phải là người thân thiện?
23 : 45
Câu số 1

Nếu lớp bạn có bạn mới và các bạn chưa biết nhau, bạn sẽ:

A. Làm ngơ.

B. Giới thiệu mình.

C. Bắt chuyện làm quen người ta.

Câu số 2

Khi thấy một bạn vấp ngã và mọi người phá lên cười, bạn sẽ:

A. Cùng cười theo với mọi người.

B. Giúp bạn đứng lên.

C. Làm ngơ.

Câu số 3

Nếu bạn gái thân của bạn kết thân với bạn nam mà biết bạn đã chơi thân lâu nay, phản ứng của bạn:

A. Kết thân với bạn gái khác, hoặc tìm cách…trả thù!

B. Xem như chuyện đương nhiên.

C. Nói với bạn về điều đó.

Câu số 4

Trong bữa ăn, một bạn thách bạn giả vờ làm đổ nước lên bạn khác, bạn sẽ:

A. Làm ngay.

B. Từ chối.

C. Chỉ làm đổ một chút xíu nước.

Câu số 5

Bạn đã từng tiết lộ chuyện của bạn thân mà bạn đã hứa giữ kín?

A. Có.

B. Không.

C. Có, nhưng không nghiêm trọng lắm.

Câu số 6

Bạn bè bạn mô tả bạn như thế nào?

A. Hoà đồng.

B. Dễ chịu.

C. Khó tính.

Câu số 7

Trong đám đông, bạn thường:

A. Ăn to nói lớn.

B. Trầm.

C. Nói nhiều nhưng không lớn tiếng.

Câu số 8

Bạn có bao nhiêu bạn bè?

A. 1 - 5.

B. 5 - 10.

C. Trên 10.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 285.241
Thành viên mới nhất dokimoanh
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn