Trắc nghiệm giao thông - đề số 14

Trắc nghiệm giao thông - đề số 14
23 : 45
Câu số 1

A. Đáp án 1

B. Đáp án 2

C. Đáp án 3

D. Đáp án 4

Câu số 2

Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

A. Mô tô.

B. Xe cứu thương.

Câu số 3

Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

A. Xe công an.

B. Xe chữa cháy.

Câu số 4

Theo hướng mũi tên, hướng nào xe không được phép đi?

A. Hướng 2 và 5.

B. Chỉ hướng 1.

Câu số 5

Xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

A. Xe khách.

B. Mô tô.

C. Xe con.

D. Xe con và mô tô.

Câu số 6

A. Đáp án 1

B. Đáp án 2

C. Đáp án 3

Câu số 7

A. Đáp án 1

B. Đáp án 2

C. Đáp án 3

D. Đáp án 4

Câu số 8

Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

A. Xe con.

B. Xe tải.

Câu số 9

Theo tín hiệu đèn, xe nào được phép đi?

A. Xe con và xe khách.

B. Mô tô.

Câu số 10

A. Đáp án 1

B. Đáp án 2

C. Đáp án 3

D. Đáp án 4

Câu số 11

Hành vi điều khiển xe cơ giới chạy quá tốc độ dành đường, vượt ẩu có bị nghiêm cấm không ?

A. Bị nghiêm cấm

B. Bị nghiêm cấm tùy trường hợp

C. Không bị nghiêm cấm

Câu số 12

Khái niệm '' đường phố " được hiểu thế nào là đúng ?

A. Là đường đô thị gồm lòng đường và hè phố 

B. Là đường ngoài đô thị có lòng đường đủ rộng cho các phương tiện giao thông qua lại 

C. Cả 2 ý trên

Câu số 13

"Phương tiện giao thông đường bộ" gồm những loại nào ?

A. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

B. Phương tiện giao thông thô sơ đường bộ và xe máy chuyên dùng

C. Cả A và B

Câu số 14

khái niêm "Đường bộ" được hiểu thế nào là đúng ?

Đường bộ gồm ?

A. Đường, cầu đường bộ

B. Hầm đường bộ, bến phà đường bộ

C. Đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ, bến phà đường bộ và các công trình phụ trợ khác

D. Cả A và B

Câu số 15

khái niêm "Đường bộ" được hiểu thế nào là đúng ?

Đường bộ gồm ?

A. Đường, cầu đường bộ

B. Hầm đường bộ, bến phà đường bộ

C. Đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ, bến phà đường bộ và các công trình phụ trợ khác

D. Cả A và B

Câu số 16

Người lái xe phải làm gì khi quay đầu xe trên cầu, gầm cầu vượt, đường ngầm hay khu vực đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt ?

A. Không được quay đầu xe

B. Lợi dụng chỗ rộng và phải có người làm tín hiệu sau xe để đảm bảo an toàn

C. Lợi dụng chỗ rộng để có thể quay đầu xe cho an toàn

Câu số 17

Tại nơi giao nhau, người lái xe đang đi trên đường không ưu tiên phải nhường đường như thế nào?

A. Nhường đường cho xe đi ở bên phải mình tới

B. Nhường cho xe đi bên trái mình tới

C. Nhường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất ký hướng nào tới

Câu số 18

Cơ quan nào quy định các đoạn đường cấm đi, đường đi 1 chiều, nơi cấm dừng, cấm đỗ cấm quay đầu xe, lắp đặt báo hiệu đường bộ thuộc địa phương quản lý ?

A. Cơ quan quản lý giao thông vận tải

B. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

C. Cơ quan cảnh sát giao thông đường bộ

D. Thanh tra giao thông đường bộ

Câu số 19

Người lái xe cố tình vi phan Luật Giao Thông Đường Bộ, không phân biệt làn đường, vạch phân làn, phóng nhanh vượt ẩu, vượt đèn đỏ, đi vào đường cấm đường 1 chiều được coi là hành vi nào trong các hành vi sau đây ?

A. Là bình thường

B. Là thiếu văn hóa giao thông

C. Là có văn hóa giao thông

Câu số 20

Người ngồi trên xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách khi nào ?

A. Khi tham gia giao thông đường bộ

B. Chỉ khi đi trên cao tốc

Câu số 21

Người ngồi trên xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách khi nào ?

A. Khi tham gia giao thông đường bộ

B. Chỉ khi đi trên cao tốc

Câu số 22

Hành vi bỏ trốn sau khi gây tai nạn để trốn tránh trách nhiệm hoặc khi có điều kiện mà cố ý không cứu giúp người bị tai nạn giao thông có bị nghiêm cấm hay không ?

A. Không bị ngiêm cấm

B. Ngiêm cấm tùy trường hợp

C. Bị nghiêm cấm

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 285.000
Thành viên mới nhất hao-tran
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn