Trắc nghiệm IQ - đề số 13

Trắc nghiệm IQ - đề số 13
23 : 45
Câu số 1

Số nào sẽ là số tiếp theo trong chuỗi này?
1 — 1 — 2 — 3 — 5 — 8 — 13 — ?

A. 13

B. 21

C. 26

D. 31

Câu số 2

Hình nào tiếp theo phù hợp với quy luật với các hình dưới đây?

A.

B.

C.

D.

Câu số 3

Có bao nhiêu hình có 4 cạnh trong hình dưới đây?

A. 16

B. 22

C. 25

D. 28

Câu số 4

Hình nào tách ra thành 2 hình nhỏ dưới đây?

A.

B.

C.

D.

Câu số 5

Hình nào khác những hình còn lại?

A. A

B. B

C. C

D. E

Câu số 6

Hình nào khác với những hình còn lại?

A. E

B. C

C. A

D. D

Câu số 7

Hình nào còn thiếu?

A. A

B. B

C. C

D. D

Câu số 8

Hình nào còn thiếu ở dấu 3 chấm (…) để phù hợp với quy luật?

A. D

B. C

C. A

D. B

Câu số 9

Chữ cái nào còn thiếu?

A. I

B. H

C. F

D. B

Câu số 10

Khi gấp hình bên trái thì ta được hình nào sau đây?

A. B

B. C

C. D

D. A

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.310
Thành viên mới nhất cu-dem
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn