Trắc nghiệm tin học đại cương - đề 6

Trắc nghiệm tin học đại cương - đề 6
23 : 45
Câu số 1

Bạn hiểu B-Virus là gì?

A. Là một loại virus tin học chủ yếu lây lan vào ổ đĩa B.

B. Là một loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các bộ trữ điện.

C. Là loại viurs tin học chủ yếu lây lan vào các mẫu tin khởi động (Boot record).

D. Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các tệp của Word và Excel.

Câu số 2

Để máy tính có thể làm việc được, hệ điều hành cần nạp vào:

A. Ram

B. Bộ nhớ ngoài.

C. Chỉ nạp vào bộ nhớ trong khi chạy chương trình ứng dụng.

D. Tất cả đều sai.

Câu số 3

Dưới góc độ địa lí, mạng máy tính được phân biệt thành:

A. Mạng cục bộ, mạng diện rộng, mạng toàn cầu.

B. Mạng cục bộ, mạng diện rộng, mạng toàn cục.

C. Mạng cục bộ, mạng toàn cục, mạng toàn cầu.

D. Mạng diện rộng, mạng toàn cầu, mạng toàn cục.

Câu số 4

Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Biểu đồ cột rất thích hợp để so sánh dữ liệu có trong nhiều cột.

B. Biểu đồ hình tròn rất thích hợp để mô tả tỉ lệ của giá trị dữ liệu so với tổng thể.

C. Biểu đồ đường gấp khúc dùng so sánh dữ liệu và dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu.

D. Cả 3 câu trên đều đúng.

Câu số 5

Trong mạng máy tính, thuật ngữ LAN có ý nghĩa gì?

A. Mạng cục bộ.

B. Mạng diện rộng.

C. Mạng toàn cầu.

D. Một ý nghĩa khác.

Câu số 6

Trong kết nối mạng máy tính cục bộ, cáp mạng gồm mấy loại?

A. 2

B. 3

C. 4.

D. 5.

Câu số 7

Sử dụng chương trình nào của Windows để quản lí các tệp và thư mục?

A. Microsoft Office

B. Accessories

C. Control Panel

D. Windows Explorer

Câu số 8

Trong Windows, ở cửa sổ Explore, để chọn một lúc các file hoặc folder nằm liền kề nhau trong một danh sách?

A. Giữ phím Ctrl và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách.

B. Giữ phím Alt và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách.

C. Nháy chuột ở mục đầu, ấn và giữ Shift nháy chuột ở mục cuối.

D. Giữ phím Tab và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách.

Câu số 9

Các hệ điều hành thông dụng hiện nay thường được lưu trữ:

A. Trong CPU

B. Trên bộ nhớ ngoài

C. Trong RAM

D. Trong ROM

Câu số 10

Hệ điều hành là:

A. Phần mềm ứng dụng.

B. Phần mềm hệ thống.

C. Phần mềm tiện ích.

D. Tất cả đều đúng.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.310
Thành viên mới nhất cu-dem
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn