Trắc nghiệm giao thông - đề số 11

Trắc nghiệm giao thông - đề số 11
23 : 45
Câu số 1

A. Đáp án 1

B. Đáp án 2

C. Đáp án 3

D. Đáp án 4

Câu số 2

Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

A. Xe con.

B. Xe tải.

Câu số 3

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

A. Xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe con.

B. Xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe con.

C. Xe cứu thương, xe con, xe cứu hỏa.

Câu số 4

Xe nào phải nhường đường đi cuối cùng qua nơi giao nhau này?

A. Xe con.

B. Xe tải.

C. Xe khách.

Câu số 5

Theo tín hiệu đèn, xe tải đi theo hướng nào là đúng quy tắc giao thông?

A. Hướng 2, 3, 4.

B. Hướng 1 và 2.

C. Chỉ hướng 1.

D. Hướng 3 và 4.

Câu số 6

A. Đáp án 1

B. Đáp án 2

C. Đáp án 3

D. Đáp án 4

Câu số 7

Xe tải kéo mô tô ba bánh như hình này có đúng quy tắc giao thông không?

A. Đúng.

B. Không đúng.

Câu số 8

A. Đáp án 1

B. Đáp án 2

C. Đáp án 3

D. Đáp án 4

Câu số 9

A. Đáp án 1

B. Đáp án 2

C. Đáp án 3

D. Đáp án 4

Câu số 10

Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

A. Xe xích lô.

B. Xe lam.

Câu số 11

Những trường hợp nào sau đây không được đi vào đường cao tốc trừ người, phương tiện thiết bị phục vụ cho việc quản lý bảo trì đườn cao tốc

A. Người đi bộ, xe gắn máy và xe ô tô

B. Xe mô tô và xe gắn máy chuyên dùng có thiết kế lớn hơn 70 km/h

C. Người đi bộ, xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô và xe gắn máy chuyên dùng có thiết kế nhỏ hơn 70 km/h

Câu số 12

Cơ quan nào quy định các đoạn đường cấm đi, đường đi một chiều, nơi cấm dừng cấm đỗ, cấm quay đầu xe, lắp đặt biển báo đường bộ thuộc địa phương quản lý

A. Cơ quan quản lý giao thông vận tải

B. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

C. Cơ quan cảnh sát giao thông đường bộ

 

D. Thanh tra giao thông đường bộ

Câu số 13

Người đủ 16 tuổi được điều khiển các loại xe nào dưới đây ?

A. Xe mô tô 2 bánh có dung tích từ 50 cm³  trở lên

B. Xe mô tô 2 bánh có dung tích từ 50 cm³  trở xuống

C. Xe ô tô tải dưới 3,5 tấn, xe chở người đến 9 chỗ ngồi

D. Tất cả các ý trên

Câu số 14

Người lái xe phải làm gì khi ra khỏi đường cao tốc ?

A. Phải thực hiện chuyển dần sang làm đường phía bên phải, nếu có làn đường giảm tốc thì cho xe chạy trên làn đường đó trước khi rời khỏi cao tốc

B. Phải thực hiện chuyển ngay sang làm đường phía bên phải, nếu có làn đường giảm tốc thì cho xe chạy trên làn đường đó trước khi rời khỏi cao tố

Câu số 15

Người lái xe phải làm gì khi ra khỏi đường cao tốc ?

A. Phải thực hiện chuyển dần sang làm đường phía bên phải, nếu có làn đường giảm tốc thì cho xe chạy trên làn đường đó trước khi rời khỏi cao tốc

B. Phải thực hiện chuyển ngay sang làm đường phía bên phải, nếu có làn đường giảm tốc thì cho xe chạy trên làn đường đó trước khi rời khỏi cao tố

Câu số 16

Các hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm ?

A. Phá hoại đường, cầu , hầm, bến phà, đường bộ, Phá hoại đèn tín hiệu, cọc tiêu, biển báo hiệu, gương cầu, giải phân cách

B. Phá hoại hệ thống thoát nước và các công trình phụ trợ khác thuộc hệ thống kết cấu giao thông

C. Cả hai đáp án trên

Câu số 17

Hành vi giao xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cho người  không đủ điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông có bị nghiêm cấm không ?

A. không bị nghiêm cấm

B. Bị nghiêm cấm

C. Bị nghiêm cấm tùy trường hợp

Câu số 18

Hành vi điều khiển xe cơ giới chạy quá tốc độ quy định, giành đường, vượt ẩu có bị nghiêm cấm hay không ?

A. Bị nghiêm cấm

B. Không bị nghiêm cấm

C. Bị nghiêm cấm tùy trường hợp

Câu số 19

Người điều khiển xe mô tô 2 bánh, 3 bánh, xe gắn máy có được phép kéo, đẩy các xe khác, vật khác khi tham gia giao thông không ?

A. Được phép

B. Tùy trường hợp

C. Không được phép

Câu số 20

tại nơi có báo hiệu đi theo vòng xuyến, người điều khiển phương tiện phải nhường đường như thế nào ?

A. Phải nhường đường cho xe đi bên phải

B. Xe báo hiệu xin đường trước xe đó được đi trước

C. Phải nhường đường cho xe đi bên trái

Câu số 21

"Người tham gia giao thông đường bộ'' gồm những đối tượng nào ?

A. Người điều khiển, sử dụng phương tiện tham gia giao thông đường bộ

B. Người điều khiển, dắt súc vật, người đi bộ trên đường bộ

C. Cả 2 đáp án trên

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 284.998
Thành viên mới nhất 274330449947432
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn