Trắc nghiệm văn hóa xã hội đề 19

Trắc nghiệm văn hóa xã hội đề 19
23 : 45
Câu số 1

Trong lịch sử dựng nước của dân tộc ta, nhà nước đầu tiên được thành lập là nhà nước nào?

A. Âu Việt

B. Lạc Việt

C. Văn Lang

D. Âu Lạc

Câu số 2

Nền giáo dục đại học Việt Nam xem như được bắt đầu từ thời điểm nào và với sự kiện gì?

A. Vào năm 1075, khi nhà Lý mở khoa thi đầu tiên tuyển chọn nhân tài.

B. Dưới thời Lê Thánh Tông với sự ra đời bộ Luật Hồng Đức.

C. Vào năm 1070, với việc nhà Lý dựng Văn Miếu mở Quốc Tử Giám.

D. Thời Tây Sơn, sau khi lập lại nền thống nhất đất nước.

Câu số 3

Luật giáo dục được thông qua bởi

A. Quốc Hội.

B. Bộ giáo dục và đào tạo.

C. Bộ tư pháp.

D. Cả 3 câu trên đều đúng.

Câu số 4

Nơi khai sinh cho trẻ sơ sinh bị bỏ rơi?

A. Phòng Lao động thương binh và xã hội.

B. Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi.

C. UBND xã, phường hoặc công an cơ sở gần nhất.

D. Tất cả các địa điểm trên.

Câu số 5

Bản đồ có tỉ lệ xích 1 : 100.000. Khoảng cách trên bản đồ đo được 10 cm thì

A. Khoảng cách ngoài đất là một cây số.

B. Khoảng cách ngoài đất là 10.000 mét.

C. Khoảng cách ngoài đất là 1000 mét.

D. Khoảng cách ngoài đất là 1 mét.

Câu số 6

Chảy máu cam cho uống gì?

A. Vitamin A

B. Vitamin D

C. Vitamin K

D. Vitamin C và K

Câu số 7

"Dân ca" là những bài hát do

A. Nhân dân sáng tác.

B. Một tác giả sáng tác.

C. Một nhóm sáng tác.

D. Không rõ người sáng tác.

Câu số 8

Miền Nam nước ta hoàn toàn giải phóng vào ngày tháng năm nào?

A. 30/04/1975

B. 01/05/1975

C. 02/05/1975

D. 03/05/1975

Câu số 9

Dưới đây có một tác phẩm không phải của Nam Cao, đó là

A. Đôi mắt.

B. Vợ chồng A Phủ.

C. Lão Hạc.

D. Chí Phèo.

Câu số 10

SEA Games 22 được tổ chức tại Việt Nam có bao nhiêu môn thi đấu?

A. 38

B. 34

C. 32

D. 26

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 279.729
Thành viên VIP mới nhất bau-conVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn