Trắc nghiệm người nổi tiếng - đề 2

Trắc nghiệm người nổi tiếng - đề 2
23 : 45
Câu số 1

Hãy nhận diện người này:

A. Công nương Katherine

B. Nữ hoàng Victoria

C. Công nương Diana

D. Nữ hoàng Elizabeth II

Câu số 2

Hãy nhận diện người này:

A. Angelina Jolie

B. Megan Fox

C. Jennifer Aniston

D. Scarlett Johansson

Câu số 3

Hãy nhận diện người này:

A. Trần Tiểu Long

B. Triệu Tiểu Long

C. Hồ Tiểu Long

D. Thích Tiểu Long

Câu số 4

Hãy nhận diện người này:

A. Oprah Winfrey

B. Arianna Huffington

C. Ellen DeGeneres

D. Barbara Walters

Câu số 5

Hãy nhận diện người này:

A. Elizabeth Taylor

B. Marilyn Monroe

C. Audrey Hepburn

D. Grace Kelly

Câu số 6

Hãy nhận diện người này:

A. Tôn Trung Sơn

B. Mao Trạch Đông

C. Đặng Tiểu Bình

D. Chu Ân Lai

Câu số 7

Hãy nhận diện người này:

A. Giáo hoàng Gioan Phaolô II

B. Giáo hoàng Gioan Phaolô IV

C. Giáo hoàng Gioan Phaolô III

D. Giáo hoàng Gioan Phaolô I

Câu số 8

Hãy nhận diện người này:

A. Steven Spielberg

B. Charles Spencer Chaplin

C. Walt Disney

D. Peter Jackson

Câu số 9

Hãy nhận diện người này:

A. Janet Jackson

B. Beyonce Knowles

C. Mariah Carey

D. Whitney Houston

Câu số 10

Hãy nhận diện người này:

A. John Lennon

B. Elton John

C. Elvis Presley

D. Paul McCartney

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.471
Thành viên mới nhất le-nhan-phuc-hau
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn