Trắc nghiệm tin học đại cương - đề 5

Trắc nghiệm tin học đại cương - đề 5
23 : 45
Câu số 1

Bạn đã cài đặt một bộ xử lý mới có tốc độ đồng hồ cao hơn vào máy của bạn. Điều này có thể có kết quả gì?

A. Máy tính của bạn sẽ chạy nhanh hơn.

B. ROM (Read Only Memory) sẽ có dung lượng lớn hơn.

C. RAM (Random Access Memory) sẽ có dung lượng lớn hơn.

D. Đĩa cứng máy tính sẽ lưu trữ dữ liệu nhiều hơn.

Câu số 2

CPU có nghĩa là

A. Case Processing Unit

B. Common Processing Unit

C. Control Processing Unit

D. Central Processing Unit

Câu số 3

Khi mua thiết bị ngoại vi cho máy tính, thường có các đĩa CD đi kèm chứa chương trình điều khiển thiết bị

A. Phần mềm hệ điều hành.

B. Phần mềm ứng dụng.

C. Phần mềm hệ thống.

D. Phần mềm chia sẻ (Shareware).

Câu số 4

Phần mềm Windows, Linux và OS2 có đặc điểm gì chung?

A. Tất cả đều là phần mềm ứng dụng.

B. Tất cả đều là dịch vụ dải tần rộng (Broadband Service).

C. Tất cả đều là phần mềm điều khiển thiết bị phần cứng.

D. Tất cả đều là hệ điều hành.

Câu số 5

Để nhìn thấy các máy tính trong mạng nội bộ thì chọn biểu tượng có tên

A. My Documents

B. My Network Places

C. My Computer

D. My Network

Câu số 6

Để xóa bỏ tệp tin trên đĩa mềm, người ta sử dụng:

A. nhấn chuột chọn Internet Explorer

B. mở cửa sổ My Computer

C. mở cửa sổ tìm kiếm tệp tin Search

D. mở cửa sổ Files Manager

Câu số 7

Trong máy tính RAM có nghĩa là gì?

A. Là bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên.

B. Là bộ nhớ chỉ đọc.

C. Là bộ xử lý thông tin.

D. Cả A, B, C đều sai.

Câu số 8

Bạn hiểu Virus tin học lây lan bằng cách nào?

A. Thông qua người sử dụng, khi dùng tay ẩm ướt sử dụng máy tính.

B. Thông qua hệ thống điện, khi sử dụng nhiều máy tính cùng một lúc.

C. Thông qua môi trường không khí, khi đặt những máy tính quá gần nhau.

D. A, B, C đều sai.

Câu số 9

Trong Windows, để thiết đặt lại hệ thống, ta chọn chức năng:

A. Control Windows

B. Control Panel

C. Control System

D. Control Desktop

Câu số 10

Trong Windows, muốn cài đặt máy in, ta thực hiện

A. File – Printer and Faxes, rồi chọn mục Add a printer

B. Window – Printer and Faxes, rồi chọn mục Add a printer

C. Start – Printer and Faxes, rồi chọn mục Add a printer

D. Tool – Printer and Faxes, rồi chọn mục Add a printer

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 285.241
Thành viên mới nhất dokimoanh
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn