Nhận diện các danh hài VN

Nhận diện các danh hài VN
23 : 45
Câu số 1

Hãy nhận diện người này:

A. Hữu Lộc

B. Minh Béo

C. Hiếu Hiền

D. Hữu Nghĩa

Câu số 2

Hãy nhận diện người này:

A. Tấn Beo

B. Hữu Châu

C. Chí Tài

D. Minh Nhí

Câu số 3

Hãy nhận diện người này:

A. Quyền Linh

B. Hoài Linh

C. Xuân Hinh

D. Thành Lộc

Câu số 4

Hãy nhận diện người này:

A. Tấn Beo

B. Bảo Quốc

C. Ngọc Giàu

D. Chí Tài

Câu số 5

Hãy nhận diện người này:

A. Bảo Chung

B. Phạm Bằng

C. Chí Tài

D. Công Lý

Câu số 6

Hãy nhận diện người này:

A. Hữu Nghĩa

B. Minh Nhí

C. Hữu Lộc

D. Thành Lộc

Câu số 7

Hãy nhận diện người này:

A. Hồng Tơ

B. Hồng Vân

C. Kiều Oanh

D. Thúy Nga

Câu số 8

Hãy nhận diện người này:

A. Quốc Khánh

B. Tự Long

C. Công Lý

D. Xuân Bắc

Câu số 9

Hãy nhận diện người này:

A. Hoàng Phượng

B. Cát Phượng

C. Kim Phượng

D. Bích Phượng

Câu số 10

Hãy nhận diện người này:

A. Bảo Chung

B. Minh Nhí

C. Hữu Lộc

D. Tấn Beo

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.310
Thành viên mới nhất cu-dem
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn