Trắc nghiệm văn hóa xã hội đề 16

Trắc nghiệm văn hóa xã hội đề 16
23 : 45
Câu số 1

Chính phủ là cơ quan: 

A. Cơ quan chấp hành của Quốc hội.

B. Cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất. 

C. Cả 2 đều đúng. 

D. Cả 2 đều sai. 

Câu số 2

Việt Nam là nước: 

A. Đầu tiên ở châu Á phê chuẩn tham gia công ước quốc tế về quyền trẻ em. 

B. Nước thứ 2 ở châu Á phê chuẩn tham gia công ước quốc tế về quyền trẻ em.

C. Nước thứ 2 trên thế giới phê chuẩn tham gia công ước quốc tế về quyền trẻ em.

D. Câu a, c đúng.

Câu số 3

Việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là trách nhiệm của:

A. Gia đình, nhà trường.

B. Toàn dân. 

C. Cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội. 

D. Cả 3 câu đều đúng.

Câu số 4

Có thể chia Ma túy làm 3 nhóm, đó là: 

A. Thuốc phiện – cần sa – Heroin. 

B. Thuốc ngủ - thuốc phiện – heroin. 

C. Thiên nhiên – bán tổng hợp – tổng hợp.

D. Heroin – Nhựa hashish – hồng phiến. 

Câu số 5

Quy định chung của điều 194 Luật phòng chống ma túy với tội danh phạm tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy thì phạt tù từ: 

A. 1 đến 5 năm.      

B. 2 đến 5 năm.          

C. 2 đến 7 năm.           

D. 5 đến 10 năm.

Câu số 6

Tội sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, đã được giáo dục nhiều lần và bị xử lý hành chính bằng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc mà còn tiếp tục sử dụng thì bị phạt:

A. 2 đến 5 năm. 

B. 2 đến 7 năm.

C. 1 đến 5 năm. 

D. 5 đến 10 năm. 

Câu số 7

Điều 200 Luật phòng chống ma túy qui định: người nào cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy, thì bị xử phạt:

A. 1 đến 5 năm.      

B. 2 đến 5 năm.          

C. 5 đến 10 năm.         

D. 2 đến 7 năm.

Câu số 8

Pháp lệnh phòng chống nhiễm virus gây ra Hội chứng suy giảm miễn dịch mác phải ở người HIV/AIDS được Ủy ban thường vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 31/5/1995 chính thức có hiệu lực từ: 

A. 31/05/1995.       

B. 01/06/1995.            

C. 31/07/1995.            

D. 01/08/1995. 

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 275.627
Thành viên mới nhất huyenhuyen299117
Thành viên VIP mới nhất koewokikaseteVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn