Trắc nghiệm văn hóa xã hội đề 5

Trắc nghiệm văn hóa xã hội đề 5
23 : 45
Câu số 1

Ngày 10/3 âm lịch hằng năm là ngày:

A. Giỗ tổ Hùng Vương.                         

B. Giỗ tổ Thánh Gióng.

C. Giỗ tổ Đức Thánh Trần.                    

D. Giỗ tổ làng nghề.

Câu số 2

Kinh đô của Nhà nước đầu tiên của Việt Nam:

A. Lang Liêu.       

B. Văn Lang.            

C. Đống Đa.              

D. Châu Khê.

Câu số 3

Tác phẩm “Hịch tướng sĩ” của tác giả:

A. Nguyễn Trãi.   

B. Ngô Quyền.          

C. Trần Hưng Đạo.  

D. Đinh Bộ Lĩnh.

Câu số 4

Văn học chữ Nôm của Việt Nam xuất thân từ thế kỷ:

A. VII. 

B. VIII.

C. IX.

D. X.

Câu số 5

Trong dân gian văn học nước ta có 1 “Bà Chúa thơ Nôm”, đó là:

A. Bà Huyện Thanh Quan.

B. Huyền Trân công chúa.

C. Hoàng hậu Nam Phương.

D. Hồ Xuân Hương.

Câu số 6

Tác phẩm nào sau đây của Nguyễn Trãi:

A. Hịch tướng sĩ.  

B. Truyện Kiều.        

C. Bình Ngô đại cáo. 

D. Chinh phụ ngâm.

Câu số 7

Tác phẩm nổi tiếng “Truyện Kiều” là của tác giả:

A. Nguyễn Khuyến.  

B. Nguyễn Du.     

C. Nguyễn Trãi.        

D. Nguyễn An Ninh.

Câu số 8

Năm 2003, UNESCO công nhận 1 di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam, đó là:

A. Áo dài.                                              

B. Nhã nhạc cung đình Huế.

C. Cồng chiêng Tây Nguyên.                 

D. Cải lương Nam Bộ.

Câu số 9

Múa rối nước xuất hiện đầu tiên từ thời nào của nước ta:

A. Thời Lý.          

B. Thời Trần.            

C. Thời Lê.                

D. Thời Nguyễn.

Câu số 10

Nhân vật tiêu biểu của múa rối nước đó là:

A. Chú mục đồng.

B. Chú tễu.               

C. Con trâu.              

D. Con rối.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.310
Thành viên mới nhất cu-dem
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn