Trắc nghiệm văn hóa xã hội đề 3

Trắc nghiệm văn hóa xã hội đề 3
23 : 45
Câu số 1

Hãng hàng không nào sau đây không phải là hãng hàng không giá rẻ:

A. Jetstar Airline.

B. Pacific Airline.

C. Tiger Airway.

D. Vietnam Airline.

Câu số 2

Di sản nào sau đây không phải là Di sản văn hoá Phi vật thể:

A. Áo dài.

B. Cồng chiêng Tây Nguyên.

C. Nhã nhạc cung đình Huế.

D. Dân ca quan họ.

Câu số 3

Festival Huế tổ chức gần đây nhất vào năm:

A. 2012.

B. 2010.

C. 2008.

D. 2006.

Câu số 4

Di sản văn hoá Thế giới nào sau đây của Việt Nam không lọt vào bảng xếp hàng các kỳ quan thiên nhiên thế giới hiện đại:

A. Vịnh Hạ Long.

B. Phong Nha- Kẻ Bàng.

C. Thánh địa Mỹ Sơn.

D. Núi Phanxipăng.

Câu số 5

Bắt đầu địa chỉ của 1 website, cụm chữ “WWW” là viết tắt của:

A. World wide web.

B. World web wide. 

C. Web world wide.       

D. World widle web.

Câu số 6

Công cụ tìm kiếm thông tin hiệu quả nhất hiện nay:

D. Tất cả đều sai.

Câu số 7

Màn hình máy vi tính là:

A. CPU.

B. Monitor.

C. USB.

D. Desktop.

Câu số 8

Dịch cúm gia cầm bùng phát hiện nay chủ yếu là ở dòng virus nào:

A. H6N3.

B. H5N1.

C. H1N5.

D. H3N6.

Câu số 9

Dịch cúm heo bùng phát hiện nay chủ yếu là ở dòng virus nào:

A. AH1N1.

B. AH5N1.

C. AH1N5.

D. AH3N6.

Câu số 10

Loại bệnh dịch làm cho heo chết nhanh trong thời gian ngắn và có khả năng lây nhiễm cao, đó là:

A. Dịch heo đuôi xanh.                          

B. Dịch lở mồm long móng.

C. Dịch heo điên.                                   

D. Dịch heo tai xanh.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.310
Thành viên mới nhất cu-dem
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn