Trắc nghiệm giao thông - đề số 7

Trắc nghiệm giao thông - đề số 7
23 : 45
Câu số 1

Biển báo sau có ý nghĩa gì?

 

A. Đường cấm tất cả các loại phương tiện (cơ giới và thô sơ) đi lại cả hai hướng, trừ các xe được ưu tiên theo luật quy định.

B. Đường cấm tất cả các loại xe (cơ giới và thô sơ) đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật quy định.

C. Tất các xe phải dừng lại kể cả xe ưu tiên theo quy định.

Câu số 2

Biển báo sau có ý nghĩa gì?

A. Đường cấm tất cả các loại phương tiện (cơ giới và thô sơ) đi lại cả hai hướng, trừ các xe được ưu tiên theo luật quy định.

B. Đường cấm tất cả các loại xe (cơ giới và thô sơ) đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật quy định.

C. Tất các xe phải dừng lại kể cả xe ưu tiên theo quy định.

Câu số 3

Biển báo sau có ý nghĩa gì?

A. Đường cấm tất cả các loại phương tiện (cơ giới và thô sơ) đi lại cả hai hướng, trừ các xe được ưu tiên theo luật quy định.

B. Đường cấm tất cả các loại xe (cơ giới và thô sơ) đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật quy định.

C. Tất các xe phải dừng lại kể cả xe ưu tiên theo quy định và chỉ được phép đi khi thấy các tín hiệu (do người điều khiển giao thông hoặc đèn, cờ) cho phép đi.

Câu số 4

Biển nào chỉ đường dành cho người đi bộ, các loại xe không được đi vào biển này?

A. Biển 1.

B. Biển 1 và biển 3.

C. Biển 3.

D. Cả 3 biển.

Câu số 5

Biển nào báo hiệu sắp đến chổ giao nhau nguy hiểm?

A. Biển 1 và 2.

B. Biển 2 và 3.

C. Biển 2.

D. Cả 3 biển.

Câu số 6

A. Đáp án 1

B. Đáp án 2

C. Đáp án 3

Câu số 7

A. Đáp án 1

B. Đáp án 2

C. Đáp án 3

D. Đáp án 4

Câu số 8

Biển nào báo hiệu đường hai chiều?

A. Đáp án 1

B. Đáp án 2

C. Đáp án 3 và 4

Câu số 9

A. Đáp án 1

B. Đáp án 2

C. Đáp án 3

Câu số 10

Biển này báo hiệu điều gì?

A. Giao nhau với đường ưu tiên.

B. Giao nhau với đường không ưu tiên.

C. Sắp đến khu vực có chợ.

Câu số 11

Khái niệm " đường bộ" được hiểu thế nào là đúng

A. Đường, cầu đường bộ

B. Hầm đường bộ, bến phà đường bộ

C. Đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ, bến phà đường bộ và các công trình đường bộ khác

D. Cả 1 và 2

Câu số 12

" Vạch kẻ đường" được hiểu thế nào là đúng ?

A. Vạch kẻ đường là vạch chỉ sự phân chia làn đường, vị trí hoặc hướng đi, vị trí dừng lại

B. Vạch kẻ đường là vạch để phân biệt vị trí dừng, đỗ trên đường

C. Tất cả ý trên đều đúng

Câu số 13

Khái niệm " Phần đường xe chạy" được hiểu thế nào là đúng

A. Là phần của đường bộ được sử dụng cho các phương tiện qua lại

B. Là phần của đường bộ được sử dụng cho các phương tiện qua lại, dải đất dọc bên đường để đảm bảo an toàn giao thông

C. Là phần của đường bộ được sử dụng cho các phương tiện qua lại, các công trình, thiết bị phụ trợ khác,  dải đất dọc bên đường để đảm bảo an toàn giao thông

Câu số 14

Khái niệm " Làn đường " được hiểu thế nào là đúng ?

A. Là một phần của đường được chia theo chiều ngang của đường có bề rộng đủ cho xe đỗ an toàn

B. Là một phần của đường được chia theo chiều dọc của đường có bề rộng đủ cho xe đỗ an toàn

C. Cả 2 ý trên

Câu số 15

Khái niệm " đường phố " được hiểu thế nào là đúng ?

A. Đường phố là đường đo thị gồm lòng đường và hè phố

B. Đường phố là đường bộ ngoài đô thị có lòng đường đủ rộng cho các phương tiện giao thông qua lại

C. Cả 2 ý trên

Câu số 16

Khái niệm "dải phân cách'' được hiểu thế nào là đúng

A. Là bộ phận của đường để phân chia mặt đường thành 2 chiều chạy xe riêng biệt hoặc để phân chia phần đường của xe cơ giới và xe thô sơ

B. Là bộ phận của đường để xác định ranh giới của đất dành cho đường bộ theo chiều ngang của đường

C. Là bộ phận của đường để ngăn cách những loại xe vào những nơi không được phép

Câu số 17

Dải phân cách trên đường bộ có những loại nào

A. Loại cố định

B. Loại di động

C. Cả 2 loại trên

Câu số 18

Khái niệm "đường ưu tiên" được hiểu thế nào là đúng

A. Đường ưu tiên là đường mà phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải nhường đường cho các phương tiện đến từ hướng khác khi qua nơi đường giao nhau, có thể được cắm biển báo hiệu đường ưu tiên 

B. Đường ưu tiên là đường mà phương tiện tham gia giao thông đường bộ được các phương tiện đến từ hướng khác nhường đường khi qua nơi đường giao nhau, có thể được cắm biển báo hiệu đường ưu tiên

C. Đường ưu tiên là đường chỉ dành cho một số loại phương tiện tham gia giao thông, được gắn biển báo hiệu ưu tiên

Câu số 19

"Phương tiện giao thông đường bộ" gồm những loại nào ?

A. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ , phương tiện giao thông thô sơ đường bộ

B. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ , phương tiện giao thông thô sơ đường bộ và xe máy chuyên dùng

C. Cả 2 đáp án trên

Câu số 20

Khái niệm "Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ" được hiểu thế nào là đúng

A. Gồm xe ô tô, xe máy kéo, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe cơ giới dùng cho người khuyết tật và xe máy chuyên dùng

B. Gồm xe ô tô, máy kéo, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe tương tự

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.471
Thành viên mới nhất le-nhan-phuc-hau
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn