Trắc nghiệm giao thông - đề số 6

Trắc nghiệm giao thông - đề số 6
23 : 45
Câu số 1

Tụ tập đá bóng, đá cầu, chơi cầu lông trên đường giao thông thì bị phạt bao nhiêu tiền ?

A. Phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

B. Phạt từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng.

C. Phạt từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng.

Câu số 2

Phơi thóc, lúa, rơm, rạ, nông, lâm, hải sản trên đường bộ thì bị phạt bao nhiêu tiền?

A. Phạt từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng.

B. Phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

C. Phạt từ 150.000 đồng đến 300.000 đồng.

Câu số 3

Đổ rác, xả nước thải ra đường phố không đúng nơi quy định thì bị phạt bao nhiêu tiền ?

A. Phạt từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng.

B. Phạt từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

C. Phạt từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng.

Câu số 4

Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50 cm3 trở lên thì bị xử phạt như thế nào?

A. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

B. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng, đồng thời bị tạm giữ phương tiện đến 10 (mười) ngày.

C. Phạt cảnh cáo và bị tạm giữ phương tiện đến 10 (mười) ngày.

Câu số 5

Người điều khiển xe mô tô không có Giấy phép lái xe thì bị xử phạt như thế nào?

A. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

B. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng, đồng thời bị tạm giữ phương tiện đến 10 (mười) ngày.

C. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng, đồng thời bị tạm giữ phương tiện đến 10 (mười) ngày.

Câu số 6

Chủ xe mô tô, xe gắn máy giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật điều khiển xe tham gia giao thông thì bị xử phạt như thế nào?

A. Phạt từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

B. Phạt từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng.

C.  Phạt từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng.

Câu số 7

Người điều khiển xe đạp, xe đạp máy đi dàn hàng ngang từ ba xe trở lên thì bị xử lý như thế nào?

A. Phạt cảnh cáo.

B. Phạt từ 40.000 đồng đến 60.000 đồng.

C. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 40.000 đồng đến 60.000 đồng.

Câu số 8

Điều khiển xe đạp, xe đạp máy buông cả hai tay thì bị xử lý như thế nào?

A. Phạt cảnh cáo.

B. Phạt từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng.

C. Phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

Câu số 9

Điều khiển xe đạp, xe đạp máy lạng lách, đánh võng, đuổi nhau trên đường thì bị xử lý như thế nào?

A. Phạt cảnh cáo.

B. Phạt từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng.

C. Phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

Câu số 10

Điều khiển xe đi bằng một bánh đối với xe đạp, xe đạp máy thì bị xử lý như thế nào?

A. Phạt từ 80.000 đồng đến 100.000.

B. Phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

C. Phạt từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng.

Câu số 11

A. Đáp án 1

B. Đáp án 2

C. Đáp án 3

Câu số 12

A. Đáp án 1

B. Đáp án 2

C. Đáp án 3

Câu số 13

A. Đáp án 1

B. Đáp án 2

C. Đáp án 3

Câu số 14

A. Đáp án 1

B. Đáp án 2

C. Đáp án 3

D. Đáp án 4

Câu số 15

A. Đáp án 1

B. Đáp án 2

Câu số 16

A. Đáp án 1

B. Đáp án 2

C. Đáp án 3

D. Đáp án 4

Câu số 17

A. Đáp án 1

B. Đáp án 2

C. Đáp án 3

Câu số 18

A. Đáp án 1

B. Đáp án 2

Câu số 19

A. Đáp án 1

B. Đáp án 2

C. Đáp án 3

D. Đáp án 1 và 2

Câu số 20

A. Đáp án 1

B. Đáp án 2

C. Đáp án 3

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 279.728
Thành viên mới nhất 118222564450922960679
Thành viên VIP mới nhất bau-conVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn